Cliciwch ar y teils i weld mwy o wybodaeth am bob awdur.

.

Annotation 2019-12-04 001135.jpg
Annotation 2019-12-18 164t17.jpg
Annotation 2020-01-07 192934.jpg
LleucuRoberts.jpg
mgwSVjq6.jpg
Capture.PNG
Annotation 2020-01-23 154444.jpg
Annotation 2020-01-23 160544.jpg
mererid-hopwood.jpg
unnamed.jpg
Annotation 2020-03-09 193451.jpg
meleriwj_medi_2018.jpg
Annotation 2020-ss03-31 233522.jpg
thumbnail.jfif
Heiddwen Tomos.jfif
1.jpg
EdCp5PEXkAMGClF (1).jfif

mwy i ddod.

Wedi anghofio rhywun?

Gadewch ni wybod.

Awduron

Cymru

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.