Cyfrannu Adolygiadau

Beth am roi cynnig arni?

Plant, pobl ifanc, athrawon, rhieni - unrhyw un sydd efo diddordeb...

Wedi mwynhau neu'n teimlo'n gryf am lyfr? 'Da ni eisiau eich hadolygiadau

CHI!!!

 Wedi darllen llyfr?

Ffansi 'sgwennu adolygiad?

 

Rydym yn chwilio am bobl i ysgrifennu adolygiadau byr o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc er mwyn i ni eu rhannu ar ein gwefan. Tybed allwch chi helpu?! 

Ddim ffansi 'sgwennu?

 

Beth am anfon fideo byr (dim mwy na 5 munud) o'ch hunain yn adolygu llyfr? Mae'n ffordd hawdd ac effeithiol o gyfleu gwybodaeth - a does dim angen teipio!

Anfonwch eich fideo atom...

 Anfona dy adolygiad atom ni!

 

Mae 'na sawl ffordd y gallwch chi anfon eich gwaith atom ni.

Edrychwch isod am fwy o wybodaeth.

Cofiwch ddarllen ein telerau ac amodau.

Os am bostio, cofia gynnwys dy enw, oedran, cyfeiriad a llun.

Telerau

ac Amodau

Os yw'n haws, defnyddia'r ffurflen ar-lein isod.

 

Mae 'na ffordd syml iawn o anfon eich adolygiad atom.

Beth am ddefnyddio'r ffurflen isod? Mae'n debyg ei bod yn haws i chi ei deipio ar Word yn gyntaf ac yna ei gopïo i'r ffurflen isod.

Adolygiad Llyfr  ~ Book Review
arrow&v
Dyfarniad/Verdict
Fysech chi'n ei argymell? Would you recommend?

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.