top of page

Adnabod Awdur

Pryderi

Gwyn Jones

EdCp5PEXkAMGClF (1).jfif

Geni:

1972

Yn wreiddiol o:

Aberystwyth

Byw yn:

Glantwymyn

Ffaith

ddiddorol:

Cefais fy achub gan hofrenydd byddin Chile tra’n cerdded mynyddoedd yn yr Andes.

Ffeithiau Fflach

Llyfrau

(plant a phobl ifanc)

Brenin y Trenyrs (2020)

Kaiser y Trenyrs (i'w gyhoeddi)

Brenin y Trenyrs.jpg
download.png

Cwestiwn ac Ateb

Yr awdur Pryderi Gwyn Jones

yn ateb cwestiynau Sôn am Lyfra!

EdCp5PEXkAMGClF (1).jfif

Beth yw eich cefndir a/neu beth ydych yn ei wneud ar hyn o bryd?

Athro Ysgol Uwchradd.

Teacher Writing a Formula on a Blackboar
Writing Music

Beth wnaeth eich ysbrydoli i ddechrau ysgrifennu llyfrau?

Mwynhau y direidi yn llyfrau Eurig Wyn, United a Powdr Rhech. Hefyd, yr angen am lyfrau hwyliog a gwreiddiol yn Gymraeg.

Pa lyfrau wnaeth ddylanwadu arnoch fel darllenwr ifanc? Pam?

Cofiaf fy mam yn prynu llyfr o’r enw, Ffrindiau Tomi i mi mewn ‘steddfod flynyddoedd maith yn ôl. Roeddwn wrth fy modd gyda’r stori a’r lluniau. Wedyn, cefais flas ar lyfrau Twm Miall, Cyw Haul a Cyw Dôl a llyfrau Dafydd Huws am y Dyn Dwad.

9781847716262.jpg

Beth sydd bwysicaf – y cymeriadau neu’r plot? Hynny yw – beth sy’n gwneud llyfr da?

Mae creu cyfanwaith yn bwysig, ond rwy’n meddwl bod y llais yn y llyfr yn bwysig iawn. Mae’n rhaid trio cael y llais i siarad efo’r darllenwyr.

Beth yw dy lyfr diweddaraf i blant a beth ydych chi’n gobeithio i ddarllenwyr ei gael o ddarllen y stori?

Brenin y Trenyrs.

 

Mwynhad o ddarllen stori syml a thrafod pethau’r byd yn naturiol yn Gymraeg.

Pa neges sydd gen ti i ysbrydoli darllenwyr/ysgrifenwyr ifanc?

Peidiwch ag aros am ryw ysbrydoliaetth fawr, ac i’r lleuad a’r ser fod yn y lle iawn. Eisteddwch i lawr, a thriwch greu RHYWBETH! Wedyn, mi fydd gennych chi rywbeth i’w ddatblygu a’i ymestyn a’i wella.

Ring of Light Bulbs
French Literature

Oes yna gymeriad rydach chi’n ei garu neu’n ei gasáu?

Dwi’n hoff iawn o’r prif gymeriad, ond dydw i ddim yn hoff iawn o Lloyd, cariad Lisa, ei chwaer.

Oes llyfr newydd ar y gorwel?

Os byw ac iach, bydd Kaiser y Trenyrs yn cael ei gyhoeddi fis Hydref.

Books
Screenshot 2020-09-22 225230.jpg
Screenshot 2020-09-22 2253101.jpg

Beth yw dy hoff bar o dreinyrs yn y byd?

Mae’n rhaid i mi sôn am y pâr o drenyrs adidas cyntaf a gefais yn siop Meirion Appleton yn Aberystwyth erstalwm. Adidas Samba du a gwyn oedden nhw, ac roeddwn yn teimlo’n rel boi ac yn meddwl fy mod i’n gallu rhedeg yn gyflymach a neidio’n uwch ynddyn nhw. Y trenyrs diweddara i mi eu cael ydy Adidas Original Supercourt gwynion. Roedden nhw’n fargen am hanner pris!

Os fasa gen ti dreinyrs hud – be fasa ti’n hoffi nhw allu wneud? 

Cerdded fyny walia’ a neidio o un adeilad i’r llall.

Magic Wand
Runners

Unrhyw sylw arall? 

Diolch am gael ateb yr Holiadur Awduron.

Trenyrs i bawb o bobl y byd ddweda  i!

118615410_244904253355536_17625817179485

Adi Dassler, sylfaenydd adidas ydy'r ddelw. Tu allan i brif swyddfa adidas yn Herzogenarach wrth Nuremberg yn yr Almaen!

bottom of page