ADNODDAU
DYSGU

Dyma gasgliad o adnoddau am ddim

i chi ddefnyddio adref neu yn yr ysgol.

Os ydych yn 'sgwennu adolygiad - cofiwch ei rannu gyda ni!

Tips Adolygu 

Ar ôl darllen llyfr ysgrifennwch adolygiad byr i ddweud wrth bobl eraill ei ddarllen - neu beidio!

Dylai'ch adolygiad fod yn gryno- tua 500 gair. Dim mwy na 1000.

Cewch fod yn hollol onest yn yr adolygiad - does dim cywir nac anghywir - eich barn chi ydi o.

Lawrlwythwch y canllawiau 'Sut i ysgrifennu adolygiad' drwy glicio ar yr eicon i'r chwith.

Creu Adolygiadau

Templed Adolygiad

Cynradd

Ddim yn siŵr ble i gychwyn?

Dim problem, dyma ddogfen sy'n gallu eich helpu i drefnu'ch meddyliau wrth ysgrifennu.

Mae o wedi cael ei osod mewn bocsys sy'n ei gwneud hi'n haws cofio am y pethau pwysig, fel plot, lleoliad, cymeriadau a.y.y.b.

Cofiwch roi sgôr i'r llyfr ar y diwedd - efallai sêr allan o 5.

Cliciwch  ar yr eicon i'r dde i lawrlwytho.

Mwy o gymorth

o wefan 'MENSA'

Dyma ddogfen sy'n cynnig mwy o fanylder ar sut i fynd ati i ysgrifennu adolygiadau effeithiol.

Gan ei fod o wefan mensafoundation.org, ac nid yn eiddo i Sôn am Lyfra, mae o ar gael yn Saesneg yn unig.

Cynllunio Clawr

Beth am greu clawr newydd ar gyfer eich hoff lyfr?

Neu ceisiwch gopio clawr sy'n bodoli'n barod.

Cliciwch ar yr eicon i lawrlwytho.

Cymeriadu

Dyma daflen waith hawdd ar gyfer proffilio cymeriad sy''n bodoli'n barod e.e. Miss Trunchbull o 'Matilda'

neu - gallwch ei ddefnyddio i gynllunio cymeriad eich hun.

 

Gwnewch un ar gyfer eich prif gymeriadau.

Creu Stori

Agoriadau

RHAID cael dechrau da i'r stori er mwyn 'bachu'r' darllenydd. Mae 'na sawl ffordd o gychwyn stori. Mae'r daflen yma'n trafod 4 dull gwahanol.

Beth am i chi fynd ati i feddwl am baragraff agoriadol dda?

Darllenwch o i ffrind neu riant a gofyn eu barn.

Plot

Mae'n bwysig meddwl am eich PLOT - sef beth sy'n digwydd. Lle a be, i bwy, pryd a pham?

Mae gan bob stori dda ddechrau, canol a diwedd.

Defnyddiwch y mynydd stori i gynllunio.

Hwyl

Sialens Ddarllen

30 her i chi eu cyflawni sy'n ymwneud â darllen!

Tybed fyddwch chi'n gallu eu cyflawni i gyd?

Rhowch gynnig arni! (mi fasen ni wrth ein bodd gweld eich fideos o'r sialens Bonws!)

Mwy o adnoddau ar y ffordd.

Telerau ac Amodau

Plîs darllennwch y rheolau ar gyfer anfon adolygiadau atom. 

Mae 'na 'bolisi preifatrwydd' ar waelod y dudlen hefyd.

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.