Llyfrau

Llafar

Caru straeon Roald Dahl?

Wedi blino gormod i ddarllen?

Wel.... gwrandewch ar y rhain!!

Mae gwasg Rily (sy'n addasu nifer o lyfrau poblogaidd o'r Saesneg) yn mynd i ryddhau

un pennod bob dydd o'u llyfr newydd.

Bili a'r Minpinnau gan Roald Dahl

(addasiad. Elin Meek)

Rhowch eich traed lan, gwrandewch a mwynhewch!

Pennod 1 - 7 mun

Pennod 3 - 5 mun

Pennod 5  - 5 mun

Pennod 2 - 6 mun

Pennod 4  - 7 mun

Pennod 6 - 7 mun

Pennod 7 - 7 mun

Dewch i wrando..

mae'n amser stori!

Stori Sain yn cael ei ddarllen gan Lowri Delve. Mae pecyn

adnoddau hefyd ar gael i gyd-fynd.

Addas ar gyfer plant 3-7 oed.

Annotation 2020-04-30 19243w6.jpg
Llyfr ar gael i'w brynu ar https://atebol-siop.com/

Addasiad o lyfr gan David Walliams sy'n cael ei ddarllen gan Meilyr Sion.

Addas ar gyfer plant

3-8 oed.

Llyfr Dwyieithog

Llyfr ar gael i'w brynu ar https://atebol-siop.com/

I blant hŷn a phobl ifanc...

Cliciwch yma i wrando ar soundcloud

Mae gwasg y Dref Wen wedi rhoi nifer o lyfrau llafar i blant ifanc ar eu gwefan... ac mae nhw

AM DDIM! 

Weithiau mae'n braf jest gwrando ar rhywun

arall yn darllen stori!

Ewch i wrando!

Elidir Jones ei hun yn darllen ei stori ffantasi epig, Yr Horwth!

Pennod pob wythnos.

Mwynhewch!

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.