top of page

Llyfrau

Llafar

Caru straeon Roald Dahl?

Wedi blino gormod i ddarllen?

Wel.... gwrandewch ar y rhain!!

Annotation 2020-03-30 205722.jpg

Mae gwasg Rily (sy'n addasu nifer o lyfrau poblogaidd o'r Saesneg) yn mynd i ryddhau

un pennod bob dydd o'u llyfr newydd.

Bili a'r Minpinnau gan Roald Dahl

(addasiad. Elin Meek)

Rhowch eich traed lan, gwrandewch a mwynhewch!

Annotatdsdion 2020-03-30 205722.jpg

Pennod 1 - 7 mun

Pennod 3 - 5 mun

Pennod 5  - 5 mun

Pennod 2 - 6 mun

Pennod 4  - 7 mun

Pennod 6 - 7 mun

Pennod 7 - 7 mun

Dewch i wrando..

mae'n amser stori!

Annotation 2020s-0D3-27 111325.jpg

Stori Sain yn cael ei ddarllen gan Lowri Delve. Mae pecyn

adnoddau hefyd ar gael i gyd-fynd.

Addas ar gyfer plant 3-7 oed.

Annotation 2020-04-30 19243w6.jpg
Llyfr ar gael i'w brynu ar https://atebol-siop.com/

Addasiad o lyfr gan David Walliams sy'n cael ei ddarllen gan Meilyr Sion.

Addas ar gyfer plant

3-8 oed.

Llyfr Dwyieithog

Llyfr ar gael i'w brynu ar https://atebol-siop.com/

I blant hŷn a phobl ifanc...

Unwtitled.jpg
Annotation 2020-04-30s 19243w6.jpg

Cliciwch yma i wrando ar soundcloud

Annotatsdsdsdion 2020-03-30 205722.jpg

Mae gwasg y Dref Wen wedi rhoi nifer o lyfrau llafar i blant ifanc ar eu gwefan... ac mae nhw

AM DDIM! 

Weithiau mae'n braf jest gwrando ar rhywun

arall yn darllen stori!

Ewch i wrando!

Afdfnnotatsdsdsdion 2020-03-30 205722.jp

Elidir Jones ei hun yn darllen ei stori ffantasi epig, Yr Horwth!

Pennod pob wythnos.

Mwynhewch!

bottom of page