Adnabod Awdur

Gwyn 

Morgan

Geni:

1954

Yn wreiddiol o:

Trecynon

Byw yn:

Penderyn

Ffaith

ddiddorol:

Mae'n casglu hetiau!

Ffeithiau Fflach

Llyfrau (plant a phobl ifanc)

 • Dannedd Gosod Ben (Gwasg y Dref Wen) 1989

 • Caliban a Cherddi eraill (Gomer) 1993

 • Zac yn y Pac (Gwasg y Dref Wen) 1994 gyda Dai Owen

 • Rwba Dwba (Dref Wen) 1995

 • Hari Hyll yr Ail (Dref Wen) 1996

 • Ben ar ei Wyliau (Dref Wen) 1996

 • Y Paffiwr a cherddi eraill (Gomer)1997

 • Zac yn Grac (Gwasg y Dref Wen) 1999 gyda Dai Owen

 • Llew Lletchwith (Gwasg y Dref Wen) 2000

 • Jazz (Gwasg y Dref Wen) 2001

 • Psst (Gwasg y Dref Wen) 2002

 • Abracadabra (Dref Wen) 2002

 • Isi a'r Cloch (Gwasg y Dref Wen) 2003

 • Twpsyn (Gwasg y Dref Wen) 2004

 • Babi Ben (Gwasg y Dref Wen) 2004

 • Ailgylchu Alwyn (Gwasg y Dref Wen) 2005

 • Tu Chwith (Dref Wen) 2006

 • Jocs Gwirion Gwyn a Dai (Gwasg Carreg Gwalch) 2006

 • Posau Gwallgo (Dref Wen) 2007

 • Dyg a Def Diawledig (Gwasg y Dref Wen) 2011

 • Tricsi a Dicsi (Dref Wen) 2019

 • Pogo Ping Pong (Dref Wen) 2016

 • Gwyliau Pitw (2014)

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.