top of page

Adnabod Awdur

Elin

Meek

Annotation 2020-03-09 193451.jpg

Geni:

Awst 

Yn wreiddiol o:

Treforys

Byw yn:

Abertawe

Ffaith

ddiddorol:

Yn arfer bod yn

athrawes!

Ffeithiau Fflach

Llyfrau Gwreiddiol

Cymry wrth eu Gwaith (Y Lolfa)

Llwyau Caru/Love Spoons  (Gwasg Gomer)

Urdd Gobaith Cymru/The Urdd  (Gwasg Gomer)

Deall Geiriau/Understanding Words  (Gwasg Gomer)

Dewi Sant  (Gwasg Gomer)

Ennill y Ras  (Gwasg Gomer)

Babs (Cyfres i'r Byw), (Gwasg Gomer)

Y Crwban a'r Ysgyfarnog  (Gwasg Gomer)

Y Ci Mawr Blewog  (Gwasg Gomer)

Gloywi a Gwella/Better Skills  (Gwasg Gomer)

Taclo'r Treigladau  (Gwasg Gomer)

Y Llygad Ddall  (Gwasg Gomer)

Magu Hyder/Gaining Confidence  (Gwasg Gomer)

Dathlu Gŵyl Ddewi  (Carreg Gwalch)

Budapest  (Y Lolfa)

Ffion a'r Tim Rygbi  (Gwasg Gomer)

Yr Wyddfa/Snowdon  (Gwasg Gomer)

Edrych yn Dda  (Canolfan Astudiaethau Addysg)

Y Cwrwgl/The Coracle  (Gwasg Gomer)

Anifeiliaid/Animals  (Gwasg Gomer)

Cymru Gyfan/ Wales All Over  (Gwasg Gomer)

Dathlu Rygbi Cymru  (Carreg Gwalch)

Adnabod Llythrennau/Learning About Letters  (Gwasg Gomer)

Creu Brawddegau/Forming Sentences  (Gwasg Gomer)

Ar Daith/On the Move  (Gwasg Gomer)

Concro'r Byd/Around the World  (Gwasg Gomer)

Dilyn Dwy Afon - Afon Tywi ac Afon Teifi  (Gwasg Gomer)

Mynyddoedd Mawr – Eryri a'i Phobl  (Gwasg Gomer)

O'r Tir - Byw yn y Wlad  (Gwasg Gomer)

Hwyl gyda Rhifau/Fun with Numbers  (Gwasg Gomer)

Dathlu Tywysogion Cymru  (Carreg Gwalch)

Dawnsio Gwirion, (Canolfan Astudiaethau Addysg)

Cymru ar y Map (Rily) 2018

Annotation 2020-01-11 184905.jpg
Annotation 2020-03-09 195335.jpg

Addasiadau

Lynda Waterhouse, Dysgu Caru (teitl gwreiddiol: Lovesick), Ebrill 1999 (Gwasg Gomer)

Jenny Sullivan, Dwy Droed Chwith (teitl gwreiddiol: Two Left Feet), Mehefin 1999 (Gwasg Gomer)

Bettina Paterson, Nadolig Llawen, Hipo Bach (teitl gwreiddiol: Happy Christmas, Little Hippo), Hydref 2001 (Gwasg Gomer)

Anthony Masters, Melltith Llyn Brwynog (teitl gwreiddiol: The Curse of the Frozen Loch), Tachwedd 1999 (Gwasg Gomer)

Viv French, Bom yn fy Mhen (teitl gwreiddiol: Falling Awake), Tachwedd 2001 (Gwasg Gomer)

Chris S. Stephens, Lawr ar Lan y Môr (teitl gwreiddiol: A Seaside Treat), Mehefin 2002 (Gwasg Gomer)

Catherine MacPhail, Grym y Garreg (teitl gwreiddiol: A Kind of Magic), Hydref 2002 (Gwasg Gomer)

Gary Crew, Yr Hen Dŵr (teitl gwreiddiol: The Water Tower), Mawrth 2003 (Gwasg Gomer)

Colin Thompson, Y Tŵr at yr Haul (teitl gwreiddiol: The Tower to the Sun), Ebrill 2003 (Dref Wen)

Graham Howells, Diwrnod i'r Dewin (teitl gwreiddiol: Merlin Awakes), Mai 2003 (Gwasg Gomer)

Jacqueline Wilson, Yr Anghenfil Dweud Straeon (teitl gwreiddiol: The Monster Story-Teller), Mawrth 2004 (Gwasg Gomer)

Jacqueline Wilson, Pecyn Bwyd y Deinosor (teitl gwreiddiol: The Dinosaur's Packed Lunch), Mawrth 2004 (Gwasg Gomer)

Siân Lewis, Bili Jones, Seren (teitl gwreiddiol: Billy Jones, Dog Star), Mawrth 2005 (Gwasg Gomer)

Julie Rainsbury, Mr Penstrwmbwl a'r Ddraig Fach (teitl gwreiddiol: Mr Barafundle and the Rockdragon), Hydref 2005 (Gwasg Gomer)

Jacqueline Wilson, Ffrindiau Gorau (teitl gwreiddiol: Best Friends), Mai 2005 (Gwasg Gomer)

Malachy Doyle, Mam-gu Penrhiw a'r Barcud Coch Olaf (teitl gwreiddiol: Granny Sarah and the last Red Kite), Mehefin 2006 (Gwasg Gomer)

W. Awdry, Tomos a Persi yn Achub y Dydd (teitl gwreiddiol: Thomas and Percy to the Rescue) Rhagfyr 2006 (Dref Wen)

Francesca Simon, Henri Helynt yn Dial (teitl gwreiddiol: Horrid Henry's Revenge), Chwefror 2007 (Canolfan Astudiaethau Addysg)

(gyda Mererid Hopwood) Laurie Krebs, Mae Pawb yn Mynd ar Saffari (teitl gwreiddiol: We All Went on Safari), Chwefror 2007 (Llyfrau Barefoot Cymru Cyf)

Benedict Blathway, Yn y Dref (teitl gwreiddiol: In the Town), Gorffennaf 2007 (Dref Wen)

Ian Whybrow, Siwan yn Mynd i Sglefrio (teitl gwreiddiol: Bella Gets her Skates), Medi 2007 (Gwasg Gomer)

Francesca Simon, Bom Drewllyd Henri Helynt (teitl gwreiddiol: Horrid Henry's Stinkbomb), Hydref 2007 (Canolfan Astudiaethau Addysg)

Francesca Simon, Pants Henri Helynt (teitl gwreiddiol: Horrid Henry's Underpants), Hydref 2007 (Canolfan Astudiaethau Addysg)

Heather Amery a Stephen Cartwright, Sinderela / Cinderella, Chwefror 2008 (Dref Wen)

Francesca Simon, Henri Helynt a'r Llau (teitl gwreiddiol: Horrid Henry's Nits), Mawrth 2008 (Canolfan Astudiaethau Addysg)

Francesca Simon, Henri Helynt yn Twyllo'r Tylwyth Teg (teitl gwreiddiol: Horrid Henry Tricks the Tooth Fairy), Mawrth 2008 (Canolfan Astudiaethau Addysg)

Morris Gleitzman, Merch o dan Ddaear (teitl gwreiddiol: Girl Underground), Mai 2008 (Gwasg Gomer)

Roald Dahl, Moddion Rhyfeddol George (teitl gwreiddiol: George's Marvellous Medicine), Ionawr 2009 (Rily)

Jenny Oldfield, Ysgol Cŵn Bach (teitl gwreiddiol: Pet School), Chwefror 2009 (Gwasg Gomer)

John Townsend, Taro'r Targed (teitl gwreiddiol: Deadline), Chwefror 2009 (Gwasg Gomer)

Jacqueline Wilson, Merched Drwg (teitl gwreiddiol: Bad Girls), Mawrth 2009 (Gwasg Gomer)

Roald Dahl, Y Crocodeil Anferthol (teitl gwreiddiol: The Enormous Crocodile), Mai 2009 (Rily)

Tony Bradman, Y Ddau Jac (teitl gwreiddiol: The Two Jacks), Mehefin 2009 (Gwasg Gomer)

W. Awdry, Tomos a'i Ffrindiau: Tomos, Gorffennaf 2009 (Rily)

W. Awdry, Tomos a'i Ffrindiau: James, Gorffennaf 2009 (Rily)

W. Awdry, Tomos a'i Ffrindiau: Pyrsi, Gorffennaf 2009 (Rily)

Roald Dahl, Mr Cadno Campus (teitl gwreiddiol: Fantastic Mr Fox), Medi 2009 (Rily)

Julie Bertagna, Arwr y Naid Bynji (teitl gwreiddiol: "Bungee Hero), Medi 2009 (Gwasg Gomer)

Alan Durant, Ail-Lwytho'r Game Boy (teitl gwreiddiol: Game Boy Reloaded), Medi 2009 (Gwasg Gomer)

Michael Morpurgo, Caeau Fflandrys (teitl gwreiddiol: Private Peaceful), Medi 2009 (Dref Wen)

W. Awdry, Tomos a'i Ffrindiau: Gordon, Tachwedd 2009 (Rily)

Jacqueline Wilson, Cyfrinachau (teitl gwreiddiol: Secrets), Mehefin 2012 (Gwasg Gomer)

Thomas Bloor, Bechgyn y Bomio (teitl gwreiddiol: Bomber Boys), Gorffennaf 2012 (Barrington Stoke)

Tony Bradman, Myrddin, Y Bachgen Arbennig (teitl gwreiddiol: Young Merlin), Gorffennaf 2012 (Barrington Stoke)

Malachy Doyle, Melltith Teulu Lambton (teitl gwreiddiol: The Lambton Curse), Gorffennaf 2012 (Barrington Stoke)

Roald Dahl, Yr CMM (teitl gwreiddiol: The BFG), Awst 2012 (Rily)

Roald Dahl, Y Bys Hud (teitl gwreiddiol: The Magic Finger), Chwefror 2013 (Rily)

Roald Dahl, Charlie a'r Esgynnydd Mawr Gwydr (teitl gwreiddiol: Charlie and the Great Glass Elevator), Chwefror 2013 (Rily)

Gill Lewis, Dolffin Gwyn (teitl gwreiddiol: White Dolphin), Chwefror 2013 (Rily)

Francesca Simon, Henri Helynt a'r Cefnogwr Pêl-Droed (teitl gwreiddiol: Horrid Henry and the Football Fiend), Mawrth 2013 (Canolfan Astudiaethau Addysg)

Francesca Simon, Henri Helynt a'r Dyn Eira Erchyll (teitl gwreiddiol: Horrid Henry and the Abominable Snowman), Mawrth 2013 (Canolfan Astudiaethau Addysg)

Jacqueline Wilson, Candi-Fflos (teitl gwreiddiol: Candyfloss), Mai 2013 (Gwasg Gomer)

Francesca Simon, Henri Helynt a Melltith y Mymi (teitl gwreiddiol: Horrid Henry and the Mummy's Curse), Hydref 2013 (Canolfan Astudiaethau Addysg)

Roald Dahl, Charlie a'r Ffatri Siocled (teitl gwreiddiol: Charlie and the Chocolate Factory), Ebrill 2017 (Rily)

W. Awdry, Tomos a'i Ffrindiau: Jeremi, Tachwedd 2009 (Rily)

W. Awdry, Tomos a'i Ffrindiau: Tobi, Tachwedd 2009 (Rily)

Brian Keaney, Ysgol Jacob (teitl gwreiddiol: Jacob's Ladder), Mai 2010 (Rily)

Colin Brake, Dr Who - Dewis dy Dynged: Y Rhyfel Oeraf (teitl gwreiddiol: Dr Who - Decide Your Destiny: The Coldest War), Awst 2010 (Rily)

Roald Dahl, Y Twits (teitl gwreiddiol: The Twits), Medi 2010 (Rily)

Michael Coleman, Tag (teitl gwreiddiol: Tag), Tachwedd 2010 (Rily)

Michael Coleman, Pa Ddewis (teitl gwreiddiol: Going Straight), Ionawr 2011 (Rily)

Roald Dahl, Jiráff, a'r Pelican a Fi (teitl gwreiddiol: The Giraffe and the Pelly and Me), Ionawr 2011 (Rily)

Jacqueline Wilson, Lowri Angel (teitl gwreiddiol: Vicky Angel), Gorffennaf 2011 (Gwasg Gomer)

Morris Gleitzman, Bachgen yn y Môr (teitl gwreiddiol: Boy Overboard), Awst 2011 (Gwasg Gomer)

Gwyddoniadur Darluniau Cyntaf i Blant (teitl gwreiddiol: The Usborne First Picture Encyclopedia), Medi 2011 (Rily)

Roald Dahl, Danny Pencampwr y Byd (teitl gwreiddiol: Danny the Champion of the World), Hydref 2011 (Rily)

Roald Dahl, Nab Wrc (teitl gwreiddiol: Esio Trot), Chwefror 2012 (Rily)

Gill Lewis, Gwalch y Nen (teitl gwreiddiol: Sky Hawk), Chwefror 2012 (Rily)

Judith Kerr, Mog y Gath Anghofus (teitl gwreiddiol: Mog the Forgetful Cat), Mawrth 2012 (Dref Wen)

Richard Walker, Jac a'r Goeden Ffa (teitl gwreiddiol: Jack and the Beanstalk), Ebrill 2012 (Llyfrau Barefoot Cymru Cyf)

Hawlfraint y llun: Póló 

Annotation 2020-03-09d 195355.jpg
Annotation 2020-03-0w9d 195355.jpg
Annotation 20d20-03-09 201840.jpg
Annotation 2020-03-09ss 202211.jpg
Annotation 202sa0-03-09 202228.jpg
bottom of page