Adnabod Awdur

Elin

Meek

Geni:

Awst 

Yn wreiddiol o:

Treforys

Byw yn:

Abertawe

Ffaith

ddiddorol:

Yn arfer bod yn

athrawes!

Ffeithiau Fflach

Llyfrau Gwreiddiol

Cymry wrth eu Gwaith (Y Lolfa)

Llwyau Caru/Love Spoons  (Gwasg Gomer)

Urdd Gobaith Cymru/The Urdd  (Gwasg Gomer)

Deall Geiriau/Understanding Words  (Gwasg Gomer)

Dewi Sant  (Gwasg Gomer)

Ennill y Ras  (Gwasg Gomer)

Babs (Cyfres i'r Byw), (Gwasg Gomer)

Y Crwban a'r Ysgyfarnog  (Gwasg Gomer)

Y Ci Mawr Blewog  (Gwasg Gomer)

Gloywi a Gwella/Better Skills  (Gwasg Gomer)

Taclo'r Treigladau  (Gwasg Gomer)

Y Llygad Ddall  (Gwasg Gomer)

Magu Hyder/Gaining Confidence  (Gwasg Gomer)

Dathlu Gŵyl Ddewi  (Carreg Gwalch)

Budapest  (Y Lolfa)

Ffion a'r Tim Rygbi  (Gwasg Gomer)

Yr Wyddfa/Snowdon  (Gwasg Gomer)

Edrych yn Dda  (Canolfan Astudiaethau Addysg)

Y Cwrwgl/The Coracle  (Gwasg Gomer)

Anifeiliaid/Animals  (Gwasg Gomer)

Cymru Gyfan/ Wales All Over  (Gwasg Gomer)

Dathlu Rygbi Cymru  (Carreg Gwalch)

Adnabod Llythrennau/Learning About Letters  (Gwasg Gomer)

Creu Brawddegau/Forming Sentences  (Gwasg Gomer)

Ar Daith/On the Move  (Gwasg Gomer)

Concro'r Byd/Around the World  (Gwasg Gomer)

Dilyn Dwy Afon - Afon Tywi ac Afon Teifi  (Gwasg Gomer)

Mynyddoedd Mawr – Eryri a'i Phobl  (Gwasg Gomer)

O'r Tir - Byw yn y Wlad  (Gwasg Gomer)

Hwyl gyda Rhifau/Fun with Numbers  (Gwasg Gomer)

Dathlu Tywysogion Cymru  (Carreg Gwalch)

Dawnsio Gwirion, (Canolfan Astudiaethau Addysg)

Cymru ar y Map (Rily) 2018

Addasiadau

Lynda Waterhouse, Dysgu Caru (teitl gwreiddiol: Lovesick), Ebrill 1999 (Gwasg Gomer)

Jenny Sullivan, Dwy Droed Chwith (teitl gwreiddiol: Two Left Feet), Mehefin 1999 (Gwasg Gomer)

Bettina Paterson, Nadolig Llawen, Hipo Bach (teitl gwreiddiol: Happy Christmas, Little Hippo), Hydref 2001 (Gwasg Gomer)

Anthony Masters, Melltith Llyn Brwynog (teitl gwreiddiol: The Curse of the Frozen Loch), Tachwedd 1999 (Gwasg Gomer)

Viv French, Bom yn fy Mhen (teitl gwreiddiol: Falling Awake), Tachwedd 2001 (Gwasg Gomer)

Chris S. Stephens, Lawr ar Lan y Môr (teitl gwreiddiol: A Seaside Treat), Mehefin 2002 (Gwasg Gomer)

Catherine MacPhail, Grym y Garreg (teitl gwreiddiol: A Kind of Magic), Hydref 2002 (Gwasg Gomer)

Gary Crew, Yr Hen Dŵr (teitl gwreiddiol: The Water Tower), Mawrth 2003 (Gwasg Gomer)

Colin Thompson, Y Tŵr at yr Haul (teitl gwreiddiol: The Tower to the Sun), Ebrill 2003 (Dref Wen)

Graham Howells, Diwrnod i'r Dewin (teitl gwreiddiol: Merlin Awakes), Mai 2003 (Gwasg Gomer)

Jacqueline Wilson, Yr Anghenfil Dweud Straeon (teitl gwreiddiol: The Monster Story-Teller), Mawrth 2004 (Gwasg Gomer)

Jacqueline Wilson, Pecyn Bwyd y Deinosor (teitl gwreiddiol: The Dinosaur's Packed Lunch), Mawrth 2004 (Gwasg Gomer)

Siân Lewis, Bili Jones, Seren (teitl gwreiddiol: Billy Jones, Dog Star), Mawrth 2005 (Gwasg Gomer)

Julie Rainsbury, Mr Penstrwmbwl a'r Ddraig Fach (teitl gwreiddiol: Mr Barafundle and the Rockdragon), Hydref 2005 (Gwasg Gomer)

Jacqueline Wilson, Ffrindiau Gorau (teitl gwreiddiol: Best Friends), Mai 2005 (Gwasg Gomer)

Malachy Doyle, Mam-gu Penrhiw a'r Barcud Coch Olaf (teitl gwreiddiol: Granny Sarah and the last Red Kite), Mehefin 2006 (Gwasg Gomer)

W. Awdry, Tomos a Persi yn Achub y Dydd (teitl gwreiddiol: Thomas and Percy to the Rescue) Rhagfyr 2006 (Dref Wen)

Francesca Simon, Henri Helynt yn Dial (teitl gwreiddiol: Horrid Henry's Revenge), Chwefror 2007 (Canolfan Astudiaethau Addysg)

(gyda Mererid Hopwood) Laurie Krebs, Mae Pawb yn Mynd ar Saffari (teitl gwreiddiol: We All Went on Safari), Chwefror 2007 (Llyfrau Barefoot Cymru Cyf)

Benedict Blathway, Yn y Dref (teitl gwreiddiol: In the Town), Gorffennaf 2007 (Dref Wen)

Ian Whybrow, Siwan yn Mynd i Sglefrio (teitl gwreiddiol: Bella Gets her Skates), Medi 2007 (Gwasg Gomer)

Francesca Simon, Bom Drewllyd Henri Helynt (teitl gwreiddiol: Horrid Henry's Stinkbomb), Hydref 2007 (Canolfan Astudiaethau Addysg)

Francesca Simon, Pants Henri Helynt (teitl gwreiddiol: Horrid Henry's Underpants), Hydref 2007 (Canolfan Astudiaethau Addysg)

Heather Amery a Stephen Cartwright, Sinderela / Cinderella, Chwefror 2008 (Dref Wen)

Francesca Simon, Henri Helynt a'r Llau (teitl gwreiddiol: Horrid Henry's Nits), Mawrth 2008 (Canolfan Astudiaethau Addysg)

Francesca Simon, Henri Helynt yn Twyllo'r Tylwyth Teg (teitl gwreiddiol: Horrid Henry Tricks the Tooth Fairy), Mawrth 2008 (Canolfan Astudiaethau Addysg)

Morris Gleitzman, Merch o dan Ddaear (teitl gwreiddiol: Girl Underground), Mai 2008 (Gwasg Gomer)

Roald Dahl, Moddion Rhyfeddol George (teitl gwreiddiol: George's Marvellous Medicine), Ionawr 2009 (Rily)

Jenny Oldfield, Ysgol Cŵn Bach (teitl gwreiddiol: Pet School), Chwefror 2009 (Gwasg Gomer)

John Townsend, Taro'r Targed (teitl gwreiddiol: Deadline), Chwefror 2009 (Gwasg Gomer)

Jacqueline Wilson, Merched Drwg (teitl gwreiddiol: Bad Girls), Mawrth 2009 (Gwasg Gomer)

Roald Dahl, Y Crocodeil Anferthol (teitl gwreiddiol: The Enormous Crocodile), Mai 2009 (Rily)

Tony Bradman, Y Ddau Jac (teitl gwreiddiol: The Two Jacks), Mehefin 2009 (Gwasg Gomer)

W. Awdry, Tomos a'i Ffrindiau: Tomos, Gorffennaf 2009 (Rily)

W. Awdry, Tomos a'i Ffrindiau: James, Gorffennaf 2009 (Rily)

W. Awdry, Tomos a'i Ffrindiau: Pyrsi, Gorffennaf 2009 (Rily)

Roald Dahl, Mr Cadno Campus (teitl gwreiddiol: Fantastic Mr Fox), Medi 2009 (Rily)

Julie Bertagna, Arwr y Naid Bynji (teitl gwreiddiol: "Bungee Hero), Medi 2009 (Gwasg Gomer)

Alan Durant, Ail-Lwytho'r Game Boy (teitl gwreiddiol: Game Boy Reloaded), Medi 2009 (Gwasg Gomer)

Michael Morpurgo, Caeau Fflandrys (teitl gwreiddiol: Private Peaceful), Medi 2009 (Dref Wen)

W. Awdry, Tomos a'i Ffrindiau: Gordon, Tachwedd 2009 (Rily)

Jacqueline Wilson, Cyfrinachau (teitl gwreiddiol: Secrets), Mehefin 2012 (Gwasg Gomer)

Thomas Bloor, Bechgyn y Bomio (teitl gwreiddiol: Bomber Boys), Gorffennaf 2012 (Barrington Stoke)

Tony Bradman, Myrddin, Y Bachgen Arbennig (teitl gwreiddiol: Young Merlin), Gorffennaf 2012 (Barrington Stoke)

Malachy Doyle, Melltith Teulu Lambton (teitl gwreiddiol: The Lambton Curse), Gorffennaf 2012 (Barrington Stoke)

Roald Dahl, Yr CMM (teitl gwreiddiol: The BFG), Awst 2012 (Rily)

Roald Dahl, Y Bys Hud (teitl gwreiddiol: The Magic Finger), Chwefror 2013 (Rily)

Roald Dahl, Charlie a'r Esgynnydd Mawr Gwydr (teitl gwreiddiol: Charlie and the Great Glass Elevator), Chwefror 2013 (Rily)

Gill Lewis, Dolffin Gwyn (teitl gwreiddiol: White Dolphin), Chwefror 2013 (Rily)

Francesca Simon, Henri Helynt a'r Cefnogwr Pêl-Droed (teitl gwreiddiol: Horrid Henry and the Football Fiend), Mawrth 2013 (Canolfan Astudiaethau Addysg)

Francesca Simon, Henri Helynt a'r Dyn Eira Erchyll (teitl gwreiddiol: Horrid Henry and the Abominable Snowman), Mawrth 2013 (Canolfan Astudiaethau Addysg)

Jacqueline Wilson, Candi-Fflos (teitl gwreiddiol: Candyfloss), Mai 2013 (Gwasg Gomer)

Francesca Simon, Henri Helynt a Melltith y Mymi (teitl gwreiddiol: Horrid Henry and the Mummy's Curse), Hydref 2013 (Canolfan Astudiaethau Addysg)

Roald Dahl, Charlie a'r Ffatri Siocled (teitl gwreiddiol: Charlie and the Chocolate Factory), Ebrill 2017 (Rily)

W. Awdry, Tomos a'i Ffrindiau: Jeremi, Tachwedd 2009 (Rily)

W. Awdry, Tomos a'i Ffrindiau: Tobi, Tachwedd 2009 (Rily)

Brian Keaney, Ysgol Jacob (teitl gwreiddiol: Jacob's Ladder), Mai 2010 (Rily)

Colin Brake, Dr Who - Dewis dy Dynged: Y Rhyfel Oeraf (teitl gwreiddiol: Dr Who - Decide Your Destiny: The Coldest War), Awst 2010 (Rily)

Roald Dahl, Y Twits (teitl gwreiddiol: The Twits), Medi 2010 (Rily)

Michael Coleman, Tag (teitl gwreiddiol: Tag), Tachwedd 2010 (Rily)

Michael Coleman, Pa Ddewis (teitl gwreiddiol: Going Straight), Ionawr 2011 (Rily)

Roald Dahl, Jiráff, a'r Pelican a Fi (teitl gwreiddiol: The Giraffe and the Pelly and Me), Ionawr 2011 (Rily)

Jacqueline Wilson, Lowri Angel (teitl gwreiddiol: Vicky Angel), Gorffennaf 2011 (Gwasg Gomer)

Morris Gleitzman, Bachgen yn y Môr (teitl gwreiddiol: Boy Overboard), Awst 2011 (Gwasg Gomer)

Gwyddoniadur Darluniau Cyntaf i Blant (teitl gwreiddiol: The Usborne First Picture Encyclopedia), Medi 2011 (Rily)

Roald Dahl, Danny Pencampwr y Byd (teitl gwreiddiol: Danny the Champion of the World), Hydref 2011 (Rily)

Roald Dahl, Nab Wrc (teitl gwreiddiol: Esio Trot), Chwefror 2012 (Rily)

Gill Lewis, Gwalch y Nen (teitl gwreiddiol: Sky Hawk), Chwefror 2012 (Rily)

Judith Kerr, Mog y Gath Anghofus (teitl gwreiddiol: Mog the Forgetful Cat), Mawrth 2012 (Dref Wen)

Richard Walker, Jac a'r Goeden Ffa (teitl gwreiddiol: Jack and the Beanstalk), Ebrill 2012 (Llyfrau Barefoot Cymru Cyf)

Hawlfraint y llun: Póló 

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.