Y Gweisg

Dyma restr o'r gweisg yng Nghymru sy'n darparu

llyfrau Cymraeg, a mwy i blant yng Nghymru.

Yn un o brif gyhoeddwyr addysgol Cymru, mae Atebol yn gwmni sy’n arbenigo mewn cyhoeddi llyfrau ac adnoddau amlgyfrwng Cymraeg a dwyieithog ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar, y Cyfnod Sylfaen, addysg Gynradd, Uwchradd ac addysg bellach.

Mae Atebol hefyd yn cynnig gwasanaethau proffesiynol i ystod o gleientiaid sy'n dymuno datblygu cyhoeddiadau dwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae ein tîm creadigol yn cynnwys cyfieithwyr, golygyddion, prawf-ddarllenwyr, dylunwyr graffig a datblygwyr apiau a gwefannau.

Annotation 2020s-0D3-27 111325.jpg
EHeo-qKWoAA-KR7.jpg
EKNZc1VWkAA3Uy_.jpg
euwhk_nxyae4t4a-1.jpg
mrd19ygq_10.15.3.6_2020-02-14_14.49.26.7
Annotation 2020-01-27 161947.jpg
PhotoSthsdrcan.jpg
Annotation 2020-03-31 224s912s.jpg
Annotation 2020d-03-31 224s912s.jpg
Annotation 2020-01-11 184905.jpg
Annotation 2020-03-30 205722.jpg
Annotatdsdion 2020-03-30 205722.jpg

Cyhoeddwyr llyfrau plant preifat, teuluol o Gaerffili yw Cyhoeddiadau Rily.

 

Cafodd ei sefydlu pan benderfynodd Richard a Lynda Tunnicliffe, sy'n wr a gwraig, ddechrau cyhoeddi fersiynau Cymraeg o lyfrau poblogaidd o ran diddordeb yn 2001.

Ers hynny maen nhw wedi graddol gynyddu eu catalog o lyfrau plant Cymraeg a llyfrau dwyieithog.

Mae'r Lolfa yn un o brif weisg Cymru sy'n cynhyrchu llyfrau ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion.

Sefydlwyd y cwmni yn y 60au gyda'r bwriad o greu llyfrau lliwgar, bywiog a phoblogaidd. 

Mae'n gwmni sydd mewn perchnogaeth deuluol sydd bellach yn cyflogi 22 o weithwyr llawn amser yn y

brif swyddfa yn Nhalybont ger Aberystwyth.

Rhai o lyfrau poblogaidd Y Lolfa:

PhotoScan (18).jpg
Annotation 2020-02-12 173434.jpg
Annotation 2020-03-31 224912s.jpg
Annotation 2020-03-27 130108.jpg
Annotation 2020-03-31 224912.jpg
Annotation 2020-05-22 002332121.jpg
Annotation 2020-05-24 231057.jpg

Cwmni cyhoeddi ac argraffu yw Gwasg Gomer, wedi'i leoli yn Llandysul, Ceredigion. Sefydlwyd y cwmni yn 1892 ac mae'n dal i fod yn eiddo i'r un teulu hyd heddiw. Jonathan Lewis, gor-ŵyr y sylfaenydd, yw'r rheolwr gyfarwyddwr erbyn hyn. Mae argraffdy Gomer llewyrchus a phrysur a Gomer yw'r cwmni argraffu a chyhoeddi hynaf yng Nghymru.

Rydym yn cyhoeddi dros 36 o deitlau newydd bob blwyddyn gyda chysylltiad Cymreig arbennig.

Mae pedair rhestr gyhoeddi benodol:

  • Llyfrau Cymraeg i blant

  • Llyfrau Cymraeg i oedolion

  • Llyfrau Saesneg i oedolion

  • Llyfrau Saesneg i blant

Annotation 2020-05-22 001612.jpg
Annotation 20q20sss-s04-27 150925.jpg
PhotoScan (25).jpg

Bear with.

Page under

construction

Reading with Coffee