Y Gweisg

Dyma restr o'r gweisg yng Nghymru sy'n darparu

llyfrau Cymraeg, a mwy i blant yng Nghymru.

Yn un o brif gyhoeddwyr addysgol Cymru, mae Atebol yn gwmni sy’n arbenigo mewn cyhoeddi llyfrau ac adnoddau amlgyfrwng Cymraeg a dwyieithog ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar, y Cyfnod Sylfaen, addysg Gynradd, Uwchradd ac addysg bellach.

Mae Atebol hefyd yn cynnig gwasanaethau proffesiynol i ystod o gleientiaid sy'n dymuno datblygu cyhoeddiadau dwyieithog yn y Gymraeg a’r Saesneg. Mae ein tîm creadigol yn cynnwys cyfieithwyr, golygyddion, prawf-ddarllenwyr, dylunwyr graffig a datblygwyr apiau a gwefannau.

Cyhoeddwyr llyfrau plant preifat, teuluol o Gaerffili yw Cyhoeddiadau Rily.

 

Cafodd ei sefydlu pan benderfynodd Richard a Lynda Tunnicliffe, sy'n wr a gwraig, ddechrau cyhoeddi fersiynau Cymraeg o lyfrau poblogaidd o ran diddordeb yn 2001.

Ers hynny maen nhw wedi graddol gynyddu eu catalog o lyfrau plant Cymraeg a llyfrau dwyieithog.

Mae'r Lolfa yn un o brif weisg Cymru sy'n cynhyrchu llyfrau ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion.

Sefydlwyd y cwmni yn y 60au gyda'r bwriad o greu llyfrau lliwgar, bywiog a phoblogaidd. 

Mae'n gwmni sydd mewn perchnogaeth deuluol sydd bellach yn cyflogi 22 o weithwyr llawn amser yn y

brif swyddfa yn Nhalybont ger Aberystwyth.

Rhai o lyfrau poblogaidd Y Lolfa:

Cwmni cyhoeddi ac argraffu yw Gwasg Gomer, wedi'i leoli yn Llandysul, Ceredigion. Sefydlwyd y cwmni yn 1892 ac mae'n dal i fod yn eiddo i'r un teulu hyd heddiw. Jonathan Lewis, gor-ŵyr y sylfaenydd, yw'r rheolwr gyfarwyddwr erbyn hyn. Mae argraffdy Gomer llewyrchus a phrysur a Gomer yw'r cwmni argraffu a chyhoeddi hynaf yng Nghymru.

Rydym yn cyhoeddi dros 36 o deitlau newydd bob blwyddyn gyda chysylltiad Cymreig arbennig.

Mae pedair rhestr gyhoeddi benodol:

  • Llyfrau Cymraeg i blant

  • Llyfrau Cymraeg i oedolion

  • Llyfrau Saesneg i oedolion

  • Llyfrau Saesneg i blant

Bear with.

Page under

construction

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.