RHEOLAU A THELERAU

Diolch am ysgrifennu neu ffilmio adolygiad ar gyfer Sôn am Lyfra. Cyn i'r adolygiadau ymddangos ar ein gwefan, gwnewch yn siwr eich bod wedi darllen y wybodaeth yma.

7. Mae gennym hawl i dynnu’r adolygiad oddi ar y wefan ar unrhyw adeg.

 

8. Bwriad ein gwefan yw hyrwyddo llyfrau Cymraeg i blant, ac felly, wrth reswm, dylid ceisio cadw adolygiadau’n bositif, ond rydym hefyd eisiau i chi fod yn onest. Trïwch gadw cydbwysedd yn yr adolygiad.

9. Byddwch yn barchus bob amser wrth greu adolygiadau.

 

10. Drwy ei yrru i ni, rydych yn rhoi caniatâd i ni ei ddefnyddio mewn unrhyw fodd. Os oes problem, cysylltwch â ni.

 

11. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, y ffordd orau i gysylltu yw trwy e-bost, ar: sonamlyfra@aol.com

1. Rhaid cael caniatâd rhiant er mwyn cyfrannu adolygiad os ydych o dan 16 oed. Gellir gwneud hyn drwy lenwi'r ffurflen yma.

 

2. Rydych yn derbyn eich bod yn hapus i’ch adolygiad a rhai manylion gael eu cynnwys ar y wefan gyhoeddus.

 

3. Byddwn ni’n sicrhau ein bod yn diogelu’ch data personol.

 

4. Nid ydym yn gaddo cynnwys yr adolygiad ar y wefan, na phryd, ond fe wnawn ein gorau glas i sicrhau fod hyn yn digwydd.

 

5. Yn anffodus, ni fydd unrhyw dâl yn cael ei wneud i gyfranwyr am yr adolygiad.

 

6. Mae gennym yr hawl i newid ac addasu'r adolygiad i sicrhau ei fod yn addas/weddus i’r wefan.

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.