top of page

RHEOLAU A THELERAU

Emojis

Diolch am ysgrifennu neu ffilmio adolygiad ar gyfer Sôn am Lyfra. Cyn i'r adolygiadau ymddangos ar ein gwefan, gwnewch yn siwr eich bod wedi darllen y wybodaeth yma.

2.png

7. Mae gennym hawl i dynnu’r adolygiad oddi ar y wefan ar unrhyw adeg.

 

8. Bwriad ein gwefan yw hyrwyddo llyfrau Cymraeg i blant, ac felly, wrth reswm, dylid ceisio cadw adolygiadau’n bositif, ond rydym hefyd eisiau i chi fod yn onest. Trïwch gadw cydbwysedd yn yr adolygiad.

9. Byddwch yn barchus bob amser wrth greu adolygiadau.

 

10. Drwy ei yrru i ni, rydych yn rhoi caniatâd i ni ei ddefnyddio mewn unrhyw fodd. Os oes problem, cysylltwch â ni.

 

11. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, y ffordd orau i gysylltu yw trwy e-bost, ar: sonamlyfra@aol.com

1. Rhaid cael caniatâd rhiant er mwyn cyfrannu adolygiad os ydych o dan 16 oed. Gellir gwneud hyn drwy lenwi'r ffurflen yma.

 

2. Rydych yn derbyn eich bod yn hapus i’ch adolygiad a rhai manylion gael eu cynnwys ar y wefan gyhoeddus.

 

3. Byddwn ni’n sicrhau ein bod yn diogelu’ch data personol.

 

4. Nid ydym yn gaddo cynnwys yr adolygiad ar y wefan, na phryd, ond fe wnawn ein gorau glas i sicrhau fod hyn yn digwydd.

 

5. Yn anffodus, ni fydd unrhyw dâl yn cael ei wneud i gyfranwyr am yr adolygiad.

 

6. Mae gennym yr hawl i newid ac addasu'r adolygiad i sicrhau ei fod yn addas/weddus i’r wefan.

bottom of page