top of page

Hysbysebu

Pwy yw ein cynulleidfa?

  • Plant a phobl ifanc

  • Rhieni (Cymraeg, dysgwyr a di-gymraeg)

  • Athrawon

  • Gweisg

  • Rhanddeilliaid eraill y maes

Pam hysbysebu â ni?

Rydym ni'n blatfform ar-lein AM DDIM sy'n cael ei redeg yn wirfoddol a da ni'n dibynnu ar ffynhonnell o incwm ar gyfer cynnal y wefan.

Ein pwrpas yw darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau plant a phobl ifanc. Rydym eisiau cefnogi'r diwydiant llyfrau yng Nghymru drwy hyrwyddo teitlau newydd. Byddwn hefyd yn tynnu sylw at rai o glasuron Cymraeg sy'n eistedd ar silffoedd lyfrau ar draws y wlad.

Mi allwn rannu eich hysbysebion ar ein cyfryngau cymdeithasol (Facebook, Instagram, Twitter) yn ogystal â'r wefan.

Mae gennym gynulleidfa sy'n tyfu ac mae ein prisiau'n rhesymol!

Cost Hysbyseb

Pris hysbyseb yw: 

£25 yr hysbyseb (1 flwyddyn)

Gweisg

Gallwch anfon copi o lyfrau i ni a byddwn yn hapus i'w hadolygu a rhoi cyhoeddusrwydd i deitlau newydd.

Cysylltwch drwy ebost i drafod: sonamlyfra@aol.com

Ein cyfeiriad postio yw:

39 LG

Conwy

LL31 9FG

Annotation 2020-03-26 230917.jpg
Annotation 2020-03-26 230917.jpg
Annotation 2020-03-26 23s917.jpg

Up

513%

People Working in Open Office
bottom of page