Hysbysebu

Pwy yw ein cynulleidfa?

  • Plant a phobl ifanc

  • Rhieni (Cymraeg, dysgwyr a di-gymraeg)

  • Athrawon

  • Gweisg

  • Rhanddeilliaid eraill y maes

Pam hysbysebu â ni?

Rydym ni'n blatfform ar-lein AM DDIM sy'n cael ei redeg yn wirfoddol a da ni'n dibynnu ar ffynhonnell o incwm ar gyfer cynnal y wefan.

Ein pwrpas yw darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau plant a phobl ifanc. Rydym eisiau cefnogi'r diwydiant llyfrau yng Nghymru drwy hyrwyddo teitlau newydd. Byddwn hefyd yn tynnu sylw at rai o glasuron Cymraeg sy'n eistedd ar silffoedd lyfrau ar draws y wlad.

Mi allwn rannu eich hysbysebion ar ein cyfryngau cymdeithasol (Facebook, Instagram, Twitter) yn ogystal â'r wefan.

Mae gennym gynulleidfa sy'n tyfu ac mae ein prisiau'n rhesymol!

Cost Hysbyseb

Pris hysbyseb yw: 

£25 yr hysbyseb (1 flwyddyn)

Gweisg

Gallwch anfon copi o lyfrau i ni a byddwn yn hapus i'w hadolygu a rhoi cyhoeddusrwydd i deitlau newydd.

Cysylltwch drwy ebost i drafod: sonamlyfra@aol.com

Ein cyfeiriad postio yw:

39 LG

Conwy

LL31 9FG

Up

513%

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.