top of page
Logo-TNN_rgb-dim-dyddiad-scaled.webp

ENILLWYR
#TNNO22 

FUQHI87WYAIju2z.jpg
.
Screenshot 2022-06-08 010121.jpg

RHESTR FER
#TNNO22 

FUPF92mXsAAAEgg.jpg
IWkDR1uz_400x400.jpg

Beth yw'r
Gwobrau
Tir na n-Og?

  • Ers 1976, mae Gwobrau Tir na n-Og yn cydnabod rhagoriaeth ym maes llyfrau plant a phobl ifanc yng Nghymru.

  • Maent yn gwobrwyo llyfrau Cymraeg a Saesneg o Gymru.

  • Caiff y gwobrau eu cyflwyno gan Cyngor Llyfrau Cymru a'u rhoi i'r llyfrau gorau a ysgrifennwyd ar gyfer plant  a phobl ifanc yn y flwyddyn ddiwethaf.

  • Prif bwrpas y wobr yw i annog plant a phobl ifanc i brynu, darllen a mwynhau llyfrau da drwy rhoi cyhoeddusrwydd i deitlau ac awduron newydd .

  • Dros y blynyddoedd mae'r wobr wedi cael ei dyrannu i nifer o awduron profiadol cydnabyddedig yn ogystal â'i chyflwyno i awduron newydd.  

  • Mae'r panel beirniadu'n cynnwys cynrychiolwyr o nifer o feysydd perthnasol fel addysg, llyfrgelloedd, Llên Cymru, a.y.y.b. Maen nhw'n cyfarfod ar ddechrau'r flwyddyn ac yn llunio rhestr fer o deitlau addas.

  • Mae'r wobr ar gyfer llyfrau Saesneg yn dathlu llyfr sydd â chefndir neu naws Gymreig ond wedi'i ysgrifennu yn wreiddiol yn Saesneg. Caiff y wobr hon ei noddi gan CILIP Cymru a'i chyflwyno yn y gynhadledd flynyddol ym mis Mai.

  • Mae enillwyr y gwobrau Cymraeg yn cael eu cyhoeddi yn Eisteddfod yr Urdd ym mis Mai. Mae yna gategori Cynradd ac Uwchradd.

  • Mae sticer 'Enillydd Gwobr Tir na n-Og' ar y llyfrau buddugol.

      Cadwch lygad allan!

Annotation 2020-01q-11 184905.jpg

Enillwyr Blaenorol

2021
Cynradd: Sw Sara Mai, Casia Wiliam

 

Uwchradd: #Helynt, Rebecca Roberts

 

 

2020

Cynradd: Pobol Drws Nesaf, Manon Steffan Ros a Jac Jones

Uwchradd: Byw yn fy Nghroen Gol. Sioned Erin Hughes

 

2019

Primary: Cymru ar y Map, Elin Meek and Valériane Leblond

Secondary:   Fi a Joe Allen, Manon Steffan Ros 

 

2018

Primary: Dosbarth Miss Prydderch a'r Carped Hud, Mererid Hopwood 

Secondary: Mae'r Lleuad yn Goch, Myrddin ap Dafydd 

 

2017

Primary:  ABC Byd Natur, Luned Aaron

Secondary: Pluen, Manon Steffan Ros 

 

2016

Primary: Pedair Cainc Y Mabinogi, Siân Lewis 

Secondary: Gwalia, Llŷr Titus

 

2015

Primary: Straeon Gorau'r Byd, Caryl Lewis 

Secondary: Y Gêm, Gareth F. Williams 

 

2014

Primary: Cwmwl dros y Cwm, Gareth F. Williams 

Secondary: Diffodd y Sêr, Haf Llewelyn

 

2013

Primary: Cynefin yr Ardd, Iolo Williams and Bethan Wyn Jones

Secondary: Y Gêmau Olympaidd a Champau’r Cymry, Alun Wyn Bevan

 

2012

Primary: PrismManon Steffan Ros

Secondary: Yr Alarch DuRhiannon Wyn

 

2011

Primary: Dirgelwch y BontHywel Griffiths

Secondary: Stwff Guto S. TomosLleucu Roberts

 

2010

Primary: Trwy’r TonnauManon Steffan Ros

Secondary: Codi BwganodRhiannon Wyn

 

2009]

Primary: BownsioEmily Huws

Secondary: Annwyl Smotyn BachLleucu Roberts

 

2008

Primary: Y Llyfr Ryseitiau: Gwaed y TylwythNicholas Daniels

Secondary: Eira Mân, Eira MawrGareth F. Williams

 

2007

Primary: Ein Rhyfel NiMair Wynn Hughes

Secondary: Adref Heb ElinGareth F. Williams

 

2006

Primary: Carreg AtebEmily Huws

Secondary: CreadynGwion Hallam

 

Before 2006 the Welsh Award contained two categroeis: Fiction and Non-Fiction.

 

2005

Fiction: EcoEmily Huws

Non-Fiction: Byd Llawn HudCeri Wyn JonesTudur DylanMererid HopwoodSonia Edwards ac Elinor Wyn Reynolds

 

2004

Fiction: Iawn Boi?Caryl Lewis

Non-Fiction: Stori Dafydd ap GwilymGwyn Thomas & Margaret Jones

 

2003

Fiction: SgôrBethan Gwanas

Non-Fiction: Dewi SantRhiannon Ifans & Margaret Jones

 

2002

Fiction: GwirioniShoned Wyn Jones

Non-Fiction: Poeth! Cerddi Poeth ac OerNon ap Emlyn & Marian Delyth

 

2001

Fiction: Llinyn TrônsBethan Gwanas

Non-Fiction: Jam Coch Mewn Pwdin ReisMyrddin ap Dafydd

 

2000

Fiction: Ta Ta-TrywerynGwenno Hughes

Non-Fiction: Chwedlau o’r Gwledydd CeltaiddRhiannon Ifans & Margaret Jones

 

1999

Fiction: Pam Fi Eto, Duw?John Owen

Non-Fiction: Byw a Bod yn y BàthLis Jones

 

1998

Fiction: Dyddiau CŵnGwen Redvers Jones

Non-Fiction: Stori BranwenTegwyn Jones & Jac Jones

 

1997

Fiction: Ydy Fe!John Owen

Non-Fiction: Dirgelwch Loch NessGareth F. Williams

 

1996

Fiction: Coch yw Lliw HunllefMair Wynn Hughes

Non-Fiction: Sbectol IncEleri Ellis Jones & Marian Delyth

 

1995

Fiction: Pam Fi, Duw, Pam Fi?John Owen

Non-Fiction: Geiriadur Gomer i’r IfancD Geraint Lewis

 

1994

Fiction: Sothach a SglyfathAngharad Tomos

Non-Fiction: Cristion Ydw IHuw John Hughes & Rheinallt Thomas

 

1993

Fiction: ’Tisio Tshipsan?Emily Huws

Non-Fiction: Chwedl TaliesinGwyn Thomas & Margaret Jones

 

1992

Joint fiction winners:

WmffraEmily Huws

Broc MôrGwen Redvers Jones

Non-Fiction: Yn y DechreuadRobert M. Morris & Catrin Stephens

 

1991

Fiction: O Ddawns i DdawnsGareth F. Williams

Non-Fiction: Cymru Ddoe a HeddiwGeraint H. Jenkins

 

1990

Fiction: Llygedyn o HeulwenMair Wynn Hughes

Non-Fiction: Lleuad yn OlauT. Llew Jones & Jac Jones

 

1989

Joint fiction winners:

LiwIrma Chilton

Ben y Garddwr a Storïau EraillJac Jones

Non-Fiction: Culhwch ac Olwen, Gwyn Thomas & Margaret Jones

 

1988

Fiction: ’Tydi Bywyd yn Boen!Gwenno Hywyn

Non-Fiction: Yr Atlas CymraegDafydd Orwig (editor)

 

1987

Fiction: JabasPenri Jones

Non-Fiction: Gardd o GerddiAlun Jones & John Pinion Jones

 

Before 1987 only two awards were given – A Welsh and and English.

 

1986

Y Llipryn LlwydAngharad Tomos

 

1985

Not awarded.

 

1984

Joint winners:

Y Llinyn ArianMair Wynn Hughes

Herio’r CestyllMalcolm M. JonesCyril Jones & Gwen Redvers Jones

 

1983

Croes Bren yn NorwyJ. Selwyn Lloyd

 

1982

Gaeaf y CerrigGweneth Lilly

 

1981

Y Drudwy DewrGweneth Lilly

 

1980

Y LlongIrma Chilton

 

1979

Y Flwyddyn HonnoDyddgu Owen

 

1978

MiriamJane Edwards

 

1977

Trysor Bryniau CasparJ. Selwyn Lloyd

 

1976

Tân ar y CominT. Llew Jones

phowhWGg.jpeg
0ipY_zqA.jpeg
E1-1YDtXMAg19sJ.jpg
bottom of page