top of page

DIOLCH!!

...am ein cefnogi

Gwefan ar-lein di-elw yw 'Sôn am Lyfrau' sy'n cynnig gwasanaeth am ddim ar gyfer plant, pobl ifanc a rieni Cymru. Ein prif bwrpas yw cynnig adolygiadau o lyfrau hen a newydd er mwyn rhoi mwy o wybodaeth i chi. Drwy annog pobl i ddarllen llyfrau, rydym hefyd yn helpu'r diwydiant llyfrau yng Nghymru (sy'n bwysig iawn i ni gyd). Rydym yn awyddus iawn i helpu rhieni di-Gymraeg i ddarganfod mwy am lyfrau Cymraeg - mae'r adolygiadau'n cynnig mwy o wybodaeth na beth sydd i'w gael ym mroliant y llyfr. Yn bennaf mae'r wefan ar gyfer:

• Plant 

• Pobl ifanc

• Rhieni

• Athrawon

• Unrhyw un sydd â diddordeb mewn llyfrau plant/pobl ifanc

Pam fod angen arian arnoch?
Office of a web design company

Cwestiwn da! Mae creu a chynnal gwefan yn gallu bod yn ddrud. Rhaid talu 'rhent' am gael defnddio'r gofod ar-lein ac mae costau blynyddol tanysgrifio er mwyn cadw'r wefan ar y we. Mae hefyd angen talu am gael defnyddio'r enw parth sonamlyfra.cymru. 

Meddylwich am yr oriau o waith sy'n mynd i mewn i gynnal y wefan, boed hynny'n ysgrifennu adolygiadau neu ychwanegu cynnwys newydd i'r wefan. Mi fyddai hyn, fel arfer, yn costio lot o bres ac yn swydd i rywun, ond mae staff Sôn am Lyfra yn gwneud popeth yn wirfoddol (yn eu hamser eu hunain) felly mae hyn yn helpu i gadw'r costau'n isel.

Iawn... ocê... ond... sut fydd yr arian yn cael ei ddefnyddio?

Dyna i chi gwestiwn da arall! Fel y nodwyd uchod, tydi 'staff' Sôn am Lyfra ddim yn cael eu talu o gwbl am edrych ar ôl y wefan. Bydd yr arian yn mynd tuag at dalu am gael cadw'r wefan ar y we yn unig. Mae hyn yn costio tua £100 y flwyddyn. Pe bai arian dros ben, bydd yn cael ei ddefnyddio i dalu am wobrau (copi o lyfr newydd) ar gyfer cynnal cystadlaethau fel ein bod yn gallu rhoi rhywbeth yn ôl i'n dilynwyr.

Oes rhaid i mi gyfrannu?

Ddim o gwbl! Mae Sôn am Lyfra a'r holl adnoddau ar gael ichi AM DDIM! Fe gewch ei ddefnyddio gymaint ag ydach chi isio, heb dalu ceiniog..... OND.....

OS ydach chi'n meddwl fod y wefan yn ddefnyddiol AC yn teimlo'n glên iawn... byddwn yn gwerthfawrogi unrhyw gyfraniad, boed fawr neu fach, mae pob ceiniog yn help i sicrhau dyfodol Sôn am Lyfra!

Iawn ta... mi wna i helpu...

Brill - diolch o galon! Help a chymorth pobl hael fel chi sy'n ein cadw i fynd. 

Cliciwch ar y botwm melyn isod i wneud cyfraniad o unrhyw faint, neu ewch i'n tudalen Ko-fi lle gallwch

gyfrannu hyd at £3 (pris un paned o goffi).

PayPal ButtonPayPal Button

Ewch i'n tudalen Ko-fi i ddarnganfod sut allwch chi wneud

rhodd.    https://ko-fi.com/sonamlyfra

ko-fi-1024x412.png
bottom of page