top of page
Reading Time

Ffurflen

Caniatâd

Rydym angen eich caniatâd fel rhiant er mwyn cyhoeddi adolygiad eich plentyn.

Er mwyn gwneud hyn, cwblhewch y ffurflen isod.

FFURFLEN CANIATÂD I ADOLYGU

Fel ein bod ni'n cydymffurfio â rheolau diogleu data a GDPR, os yw plentyn o dan 16 oed, mae'n rhaid i ni gael caniatâd rhiant neu warcheidwad er mwyn cynnwys yr adolygiad ar ein gwefan.

Cwblhewch y ffurflen isod. Gallwch atodi llun a copi o'r adolygiad yma.

bottom of page