Reading Time

Ffurflen

Caniatâd

Rydym angen eich caniatâd fel rhiant er mwyn cyhoeddi adolygiad eich plentyn.

Er mwyn gwneud hyn, cwblhewch y ffurflen isod.

FFURFLEN CANIATÂD I ADOLYGU

Fel ein bod ni'n cydymffurfio â rheolau diogleu data a GDPR, os yw plentyn o dan 16 oed, mae'n rhaid i ni gael caniatâd rhiant neu warcheidwad er mwyn cynnwys yr adolygiad ar ein gwefan.

Cwblhewch y ffurflen isod. Gallwch atodi llun a copi o'r adolygiad yma.

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.