Adnabod Awdur

Llŷr

Titus

Geni:

1992

Yn wreiddiol o:

Edern, Llŷn

Byw yn:

Bryn-Mawr

Ffaith

ddiddorol:

Hoff iawn o

Sci-Fi

Ffeithiau Fflach

Llyfrau

(plant a phobl ifanc)

Gwobrau

Coron Eisteddfod yr Urdd 2011

Medal Ddrama Eisteddfod yr Urdd Eryri 2012

Gwobr Tir na n-Og 2016

Gwalia

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.