Adnabod Awdur

Mererid

Hopwood

Geni:

1964

Yn wreiddiol o:

Caerdydd

Byw yn:

Caerdydd

Ffaith

ddiddorol:

Mae hi'n siarad Sbaeneg ac

Almaeneg

Ffeithiau Fflach

Llyfrau

(plant a phobl ifanc)

Cyfres Dosbarth Miss Prydderch 1-6 (Gomer)

Cyfres Cymeriadau Difyr

Cyfres Archwilio'r Amgylchedd

Cyfres Cnoi Cil

Dyma Mererid yn ennill y Gadair

yn Eisteddfod Genedlaethol Sir

Ddinbych, 2001.

Mererid oedd y ferch gyntaf erioed i ennill Cadair yr Eisteddfod Genedlaethol!

Hawlfraint y llun: Póló 

Dyma wybodaeth bellach am waith Mererid.

Cliciwch yma

ddarllen.

Nid ydym yn gyfrifol am wefannau allanol

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.