Adnabod Awdur

Myrddin 

ap Dafydd

Geni:

1956

Yn wreiddiol o:

Llanrwst

Byw yn:

Pen-Llŷn

Ffaith

ddiddorol:

Ef yw Archdderwydd

yr Eisteddfod.

Ffeithiau Fflach

Llyfrau

(plant a phobl ifanc)

 Ar y Gêm, 1982, (Gwasg Carreg Gwalch)

Ail Godi'r To, 1986, (Gwasg Carreg Gwalch)

Gweld Cymru - Hwyl wrth Ddod i Adnabod Gwlad, 1998, (Gwasg Carreg Gwalch)

Golau ar y Goeden - Arferion, Straeon a Cherddi Nadolig, Medi 2000, (Gwasg Carreg Gwalch)

Syniad Da Iawn! 2000, (Gwasg Carreg Gwalch)

Brwydr y Brodyr, 2004, (Gwasg Carreg Gwalch)

Cyfres Straeon Plant Cymru 1: Straeon y Tylwyth Teg,  2005, (Gwasg Carreg Gwalch)

Cyfres Straeon Plant Cymru 2: Ogof y Brenin Arthur,  2005, (Gwasg Carreg Gwalch)

Cyfres Straeon Plant Cymru 3: Gelert, Y Ci Ffyddlon,  2005, (Gwasg Carreg Gwalch)

Cyfres Straeon Plant Cymru 4: Barti Ddu Môr-leidr o Gymru, 2005, (Gwasg Carreg Gwalch)

Odl-Dodl Dolig, Medi 2006, (Gwasg Carreg Gwalch)

Cyfres Straeon Plant Cymru 5: Meini Mawr Cymru, 2007, (Gwasg Carreg Gwalch)

Cyfres Straeon Plant Cymru 6: Draig Goch Cymru, 2007, (Gwasg Carreg Gwalch)

Deg o Chwedlau Dyffryn Conwy, 2019

Y Goron yn y Chwarel, 2019

Y Ddraig yn y Cestyll, 2019

Carafanio dros Gymru, 2018

Pren a Chansen, 2018

Mae'r lleuad yn goch, 2017

Yr Argae Haearn, 2017

Stori Cymru - Hanesion a Baledi, 2015

Dros ben llestri, 2014

Hwyl y limrigau newydd, 2013

Hawlfraint llun: Kerry Roberts

Yr Archdderwydd yw llywydd 

Gorsedd y Beirdd, ac sydd felly yn llywyddu ar brif ddefodau 

Eisteddfod Genedlaethol Cymru.

Myrddin sefydlodd

Gwasg Carreg Gwalch!

Dyma wybodaeth bellach am waith Myrddin.

Cliciwch yma

ddarllen.

Nid ydym yn gyfrifol am wefannau allanol

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.