top of page
Books

Amdanon ni

Rydym ni gyd yn gwybod pa mor bwysig yw darllen, a pha mor bwysig yw cael llyfrau addas sy'n apelio. Mae pawb yn llawer fwy tebygol o ddarllen llyfrau y maen nhw'n eu mwynhau.

Pwrpas Sôn am Lyfra'n yw i ddarparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc.

Y gobaith yw y bydd y wefan yn help i blant, rhieni ac athrawon wrth ddod o hyd i'r llyfrau gorau.

Books
Children Reading the Holy Bible

“Mae'r byd llyfrau Cymraeg yn gallu bod yn ddryslyd, yn enwedig os ydych chi'n riant sydd ddim yn siarad Cymraeg. Gobeithio y bydd Sôn am Lyfra o gymorth i'r rheiny sydd eisiau cefnogi darllen eu plant.”

— Morgan Dafydd, cyn-athro a sefydlydd y wefan

Little Girl Reading in Bed
Children Reading the Holy Bible

“Bydd pob adolygiad ar Sôn am Lyfra ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg achos mae Cymru yn wlad ddwyieithog. Mae 'na gymaint o lyfrau gwych yn cael eu cyhoeddi yng Nghymru, a rydym ni'n awyddus i rannu'r rhain gyda chi."

— Llio Mai, Sôn am Lyfra

Little Girl Reading in Bed

ANGEN HELP?

Dim yn siwr pa lyfr fasa'n gwneud y tro? Gallwn ni gynnig arymhellion i chi.

Gyrrwch neges! 

LLYFRAU

Fe fyddwn yn postio adolygiadau'n rheolaidd am lyfrau newydd a rhai o'r clasuron!

 

Dilynwch ni ar ein sianelau!
 

ADOLYGU

Os ydych chi wedi darllen llyfr da yn ddiweddar- rydym eisiau clywed gennych chi!

Cyfrannwch adolygiad!

CYSYLLTWCH

Rydym wastad yn chwilio am gyfleoedd i gyd-weithio ac i wella'r wefan.

Cysylltwch os oes gennych syniad!

bottom of page