AMDANOM NI

Yng Nghymru rydan ni lwcus iawn fod gennym gymaint o awduron a llyfrau Cymraeg ffantastig i blant a phobl ifanc. Roeddan ni eisiau creu gwefan i ddathlu'r rhain, i ddarparu rhywle i gael sgwrs am y llyfrau ac i gyflwyno adolygiadau hawdd i'w darllen. Y gobaith ydi y bydd y rhain o gymorth i chi ffeindio'r llyfr perffaith.

Bydd y wefan o ddefnydd i blant, pobl ifanc, rhieni, athrawon neu unrhyw un sydd â diddordeb. Bydd popeth ar gael yn ddwyieithog a bydd modd i chi gyfrannu adolygiadau a rhoi eich barn am y llyfrau yn y blwch sylwadau.

Dewch - ymunwch â'r sgwrs!

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.