Screenshot 2021-02-06 211524.jpg
Petai'r Byd i gyd yn...

Chwefror 2021

Untitled.jpg
Ble mae Boc 2?

Rhagfyr 2020

Untitledbranwe.jpg
Branwen

Mehefin 2020

Annotation 2020-03-24 231644.jpg
Mae ein tŷ ni ar 
dân

Mawrth 2020

Annotation 2020-01-27 161947.jpg
Dyma Ni
.

Ionawr 2020

9781845277345.jpg
Dyn dweud drefn yn yr ardd

Ionawr 2021

9781913634810.jpg
Mali a'r Goleudy

Medi 2020

PhotoScan (6).jpg
Sut dwi'n teimlo

Gorffennaf 2020

Annotation 2020-04-14 153836.jpg
Pwy sy wedi
llyncu Llŷr?.

Ebrill 2020

Annotation 2020-02-12 173434.jpg
Llyfr Adar Mawr 
Y Plant

Chwefror 2020

Archif 

(misoedd blaenorol)

© 2019 Sônamlyfra. Proudly created with Wix.com.

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol.

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

Menter gwirfoddol yw Sôn am Lyfra sy’n darparu adolygiadau dwyieithog o lyfrau Cymraeg i blant a phobl ifanc. Bydd hefyd yn cynnig llwyfan i sgyrsiau a thrafodaethau am lyfrau. Rydym yn gweithredu’n gwbl annibynnol ac yn gwerthfawrogi unrhyw roddion all ein helpu i gyflawni'r nodau hyn.  Bydd eich rhodd yn help i ni gynnal y gwasanaeth.

 

Sôn am Lyfra is a voluntary venture that provides bilingual reviews for Welsh children and young people’s books. It shall also be a platform for conversations and discussions about books. We operate totally independently and we appreciate any donations that help us to achieve our goals. Your kindness will help us maintain the Service.