Sut dwi'n teimlo - addas. Elin Meek

*Scroll down for English & comments*


Y beibl ar gyfer trafod emosiynau.

The bible for discussing emotions.


Genre: ffeithiol, emosiynau, hunan-help / factual, emotions, self-help Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◉◉ Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◉◉ Themau trist,anodd/upsetting,tough themes: ◉◎◎◎◎ Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎◎ Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎ Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎ Her darllen/reading difficulty:: ◉◉◉◎◎

Dyfarniad/verdict: ★ ★ ★ ★ ★

Dwi’n meddwl fod Rily’n gyhoeddwr sy’n gwneud penderfyniadau ardderchog wrth ddewis llyfrau newydd i’w cyhoeddi. Mae gan y tîm y gallu i sylwi ar fylchau yn y farchnad Gymraeg. Dangosa ystadegau diweddar fod gorbryder (anxiety) ymhlith plant ifanc ar gynnydd ac felly mae’r gyfrol hollbwysig yma’n fwy amserol nac erioed. Mae’r pwysau gwaith a chymdeithasol sydd ar blant a phobl ifanc y dyddiau hyn yn golygu fod mwy o angen nac erioed am lyfr sy’n helpu plant i ddod i ddeall a dygymod a mynegi eu teimladau.