Y Dyn Dweud Drefn - Lleucu Fflur Lynch

*Scroll down for English*


Mae o'n ei ôl - ac yn dal i ddwrdio!

He's back - and he's still cranky!


♥Llyfr y Mis Ionawr 2021 ♥

♥Book of the Month January 2021 ♥

Genre: #hiwmor #ffuglen #plant #teimladau / #funny #fiction #children #feelings

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◎◎

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◎◎◎◎◎

Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎◎

Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎