Y Dyn Dweud Drefn - Lleucu Fflur Lynch

*Scroll down for English*


Mae o'n ei ôl - ac yn dal i ddwrdio!

He's back - and he's still cranky!


♥Llyfr y Mis Ionawr 2021 ♥

♥Book of the Month January 2021 ♥

Genre: #hiwmor #ffuglen #plant #teimladau / #funny #fiction #children #feelings

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◎◎

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◎◎◎◎◎

Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎◎

Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎

Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎

Hiwmor/humour: ◉◉◉◉◎

Her darllen/reading difficulty:: ◉◉◉◎◎


Lluniau/illustrations: Gwen MillwardDwi wirioneddol yn licio’r gyfres fach light-hearted yma. Mi oeddwn i’n falch o weld fod ’na ail lyfr ar y gweill a bod Lleucu a Gwen wedi bod yn brysur yn sgwennu ac yn darlunio er mwyn creu Y Dyn Dweud Drefn Yn Yr Ardd. Mae’r llyfr wedi cychwyn 2021 mewn steil ac wedi’i ddewis fel Llyfr y Mis i blant ar gyfer mis Ionawr.

Mae’r llyfr pocket-sized yn faint bach handi ar gyfer mynd â fo efo chi, a gyda 68 o dudalennau, mae o’n llyfr reit sylweddol, felly mi ydach chi’n cael value for money yn sicr.


Wrth ddarllen am y Dyn Dweud Drefn, caf fy atgoffa o gymeriad surbwch tebyg o lyfr cerddi o’r gyfres Llyfrau Lloerig, Briwsion yn y Clustiau – llyfr roeddwn i’n mwynhau ei ddarllen pan oeddwn i’n yr ysgol gynradd. Yn debyg iawn i’r Dyn Dweud Drefn, roedd Mistar Byrbwyll hefyd yn cael trafferth gyda’i dymer weithiau!


allan o Briwsion yn y Clustiau (gol. Myrddin ap Dafydd) Gwasg Carreg Gwalch

Yndi, mae’r Dyn Dweud Drefn yn ei ôl, ac er ei fod o reit fodlon ei fyd ar ddiwedd y llyfr cyntaf, mae’n amlwg fod rhywbeth wedi cynhyrfu’r dyfroedd – mae o’n dwrdio’n dragwyddol unwaith eto!


Tro yma, mae o wedi mentro i’r ardd. Does yna neb arall o gwbl yn cael mynd i’r ardd, dim ond y Dyn Dweud Drefn. Dydi o ddim yn cael llawer o lwc yn yr ardd a dweud y gwir, ac ar ôl clywed yr holl ddwrdio, daw ei gyfaill ffyddlon a hynod hoffus - Ci Bach – i weld beth ydi achos yr holl weiddi. Chware teg i Ci Bach, mae o’n profi ei fod yn un handi iawn i’w gael yn yr ardd – ac mae o’n gallach na’i berchennog yn aml iawn! Ond er gwaetha’r ffaith fod y Ci Bach yn helpu i ddyfrio’r blodau, cael ffrae mae o gan y Dyn Dweud Drefn, a chael ei hel yn ôl i’r tŷ. Bechod. Jest sbïwch ar y llygaid mawr trist ’na ar dudalen 26!