Bolgi a'r ŵyn bach - Anni Llŷn

*Scroll down for English*


♥Llyfr y Mis: Ebrill 2021♥

♥Book of the Month: April 2021♥

Oed darllen/reading age: 5+

Oed diddordeb/interest age: 3-7

Dyma lyfr newydd arall yng nghyfres hynod o boblogaidd Cyw, wedi ei ysgrifennu gan yr awdur profiadol, Anni Llŷn. Dyma gyfle eto i fynd i fyd cyfarwydd Cyw a chwrdd eto â hen ffrindiau fel Llew, Plwmp, Deryn, Jangl ac wrth gwrs Bolgi’r ci. Mantais y gyfres yw bod plant yn hen gyfarwydd gyda Cyw a’i ffrindiau yn barod ac mae’n frand sy’n adnabyddus i rieni.