Ble mae Boc? Ar goll yn y chwedlau - Huw Aaron

*Scroll down for English*


O na! Mae Boc ar goll eto! Llyfr chwilio llawn hwyl.

Oh no! Boc's gone missing again! Fun search book.

Llyfr chwilio (fatha Where's Wally? - ond gwell!)

Where's Wally? -style search puzzle book.

Addas i oed 6+

Suitable for ages 6+

Mae ‘Ble Mae Boc 2’ wedi glanio o’r diwedd! Roedd y llyfr cyntaf yn bestseller ac mae plant Cymru (a’u rhieni) wedi bod yn disgwyl yn eiddgar am yr ail lyfr yn y gyfres boblogaidd. Diolch byth felly bod Huw wedi bod wrthi fel slecs yn gwneud yn siŵr ei fod yn barod erbyn y ‘Dolig.


Os nad ydych chi’n gwybod erbyn hyn, draig fach goch yw Boc sydd rywsut neu’i gilydd yn llwyddo i fynd ar goll ar hyd a lled