Llyfr adar mawr y plant - Onwy Gower

Updated: Mar 30, 2020

*Scroll down for English & comments*


Llyfr adar lliwgar i blant!

Colourful bird book for children!


♥♥Llyfr y Mis Chwefror- February Book of the Month♥♥

✦✦Cymraeg gwreiddiol - Welsh Original ✦✦Genre: ffeithiol, natur / factual, nature

Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◉◎

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◎◎◎

Themau trist,anodd/upsetting,tough themes: ◎◎◎◎◎

Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎◎

Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎

Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎

Her darllen/reading difficulty:: ◉◉◉◎◎

Dyfarniad/verdict: ★ ★ ★ ★ ☆


Yr hen lyfr adar - bach yn ddiflas erbyn rwan!

Hwn yw’r llyfr mae PAWB wedi bod yn siarad amdano’n ddiweddar! Llyfr adar mawr y plant gan Onwy Gower. Dyma lyfr arbennig nid yn unig am y ffaith mai hwn yw’r un cyntaf o’i fath ar gyfer plant yn y Gymraeg ers blynyddoedd, ond hefyd achos fod yr awdur yn blentyn ei hun!

Mi oedd na lyfr tebyg gan GCG yn y 90au - ond roedd hi'n hen bryd i gael un newydd! (llun chwith)Mae ‘na dudalen ddwbl ar gyfer 50, ia, 50 o adar sydd i’w gweld yng Nghymru ac mae pob un yn cynnwys ffotograffau a ffeithiau diddorol. Crëwyd y lluniau adar yn arbennig ar gyfer y gyfrol hon. Mewn sawl ffordd, mae’r llyfr yn debyg iawn i Lyfr Adar Iolo Williams,ond mae hwn yn llawer mwy deniadol ac addas i blant. Mae’r ffeithiau diddorol hawdd-i’w-deall yn cynnwys disgrifiadau, gwybodaeth am eu maint, eu cynefin a’u bwyd. Ffordd syml a gweledol o ddangos pryd mae’r adar i’w gweld o amgylch ein gwlad oedd cynnwys mis-o-metr ar gyfer pob un.Dwi’n hoff iawn o’r ‘Ffaith Ffab!’ sy’n dewis un ffaith ddiddorol i gael sylw ychwanegol ar y dudalen. Er enghraifft, oeddech chi’n gwybod fod y Brenin Siôr V a’i fêts wedi torri record dr