Mali a’r Goleudy - Malachy Doyle

*Scroll down for English*


Mae rhywbeth o'i le. Mae'r goleudy yn dywyll.

Something's wrong. The lighthouse is in darkness.


Lluniau/illustrations: Andrew Whitson

Addaswyd/adaptation: Anwen Pierce.


Welsh adaptation of 'Molly and the Lighthouse' published by Graffeg.


Genre: Llyfr #lluniau #môr / #picturebook #sea

Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◎◎

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◉◎

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◎◎◎◎◎