Sw Sara Mai - Casia Wiliam

*Scroll down for English*


Mae anifeiliaid yn lot haws na phobl...

Animals are so much easier than people...


Genre: #ffuglen #amrwyiaeth #hiliaeth / #fiction #diversity #racism

Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◉

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◉

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◉◉◎◎◎

Trais, ofn/violence,