Ff am Fferm

*Scroll down for English*


Addaswyd/adapted: Awen Schiavone.


Mae’r llyfr yma yn berffaith i ddwylo bach gyffwrdd a theimlo ffwr neu blu'r anifeiliaid fferm. Mae’r llyfr yn gadarn a bydd yn siŵr o ddygymod yn iawn gyda chael ei ddarllen, ei daflu a’i gnoi gan ddarllenwyr chwilfrydig, ifanc.Mae ymchwil yn dangos fod hi’n bwysig iawn cyflwyno plant i lyfrau yn fuan iawn, a byddent wrth eu bodd yn darllen am anifeiliaid y fferm drwy fydr ac odl.

Bydd y gwahanol weadau yn siŵr o ddeffro’r synhwyrau ac mae’r lluniau mawr yn syml a chlir yn erbyn cefndir gwyn. Mae ‘na rhywbeth neis am y cefndir gwag hefyd - less is more weithiau.