Ben Llestri a'r bwced ych-a-fi - Huw Davies

*Scroll down for English*

Gwaith Celf/illustrations: Lowri Roberts


Oed diddordeb/interest age: 3+

Oed darllen/reading age: 5+

“Ti ’di mynd dros ben llestri!” Faint o weithia glywes i’r geiriau yna wrth dyfu i fyny?! A sgwn i faint o rieni sy’ ‘di bod yn arthio’r ‘run peth ar eu plant ‘leni dros y lockdown? Dipyn go lew, dybiwn i!


Clywed ei wraig yn dwrdio un o’u plant wnaeth Huw Davies, yr awdur, ac fe ddaeth cymeriad direidus Ben Llestri i fodolaeth yn fuan wedyn. Heb amheuaeth, mi fuodd y cyfnod clo yn ofnadwy mewn llawer o ffyrdd, ond un peth da a ddaeth o’r cyfnod yw’r ffaith fod nifer o bobl brysur wedi cael cyfle i fod yn greadigol, a rŵan mi ydan ni’n gweld ffrwyth eu llafur. Mi benderfynodd Huw gydweithio â’r arlunydd, Lowri Roberts, ar ôl trafod y syniad am flynyddoedd ac mae ei lluniau ysgafn yn cyfleu’r hiwmor yn dda.


Yn debyg i lawer o hogia bach direidus, gwneud cymysgeddau hollol afiach yn yr ardd sy’n mynd â bryd Ben Llestri. Ac yndi, mae’r teitl “bwced ych-a-fi” yn addas iawn i ddisgrifio’r sglyfaeth peth, sy’n cynnwys pridd, bîns ac ambell i napi ymysg pethau ffiaidd eraill! (napi i’r Gogs, ond Cewyn i’r Hwntws!) Wrth gwrs, i Ben, mae’r gymysgedd afiach yn destun balchder mawr, ac mewn dim mae o’n hel cynlluniau i gyflawni un o’r pranks hynaf sydd ‘na – fatha rywbeth allan o Home Alone!


Y broblem efo triciau fel hyn ydi bod angen blaengynllunio manwl iawn, ac mae gofyn am dipyn o waith meddwl ac amseru perffaith os am lwyddo. Dydi Ben druan ddim cweit wedi meistroli hyn eto!

Ar achlysur lansio’r llyfr, dywedodd yr awdur “mae angen mwy o lyfrau sy’n dathlu gweithredoedd twp, ond ar ôl 2020 a’r cyfnodau clo mae angen storïau direidus a dafft ar blant yn arbennig!” Ti’n gwybod be’ Huw? Dwi’n tueddu i gytuno efo chdi! Mae gen i ddau gefnder bach direidus yn y teulu fyddai wrth eu boddau’n darllen y stori yma (er, dwi’m isio nhw gael syniada chwaith!) ac yn aml iawn, mi fyddai’n tyrchu yn y siop lyfra am storis-gneud-chi-wenu fydd yn siwtio eu natur ddireidus nhw a finnau. Dyma stori fydd yn apelio at blant bach drygionus ond fydd hefyd yn siŵr o godi gwên ymysg rhieni.Mae darnau o’r llyfr yn ail adrodd a bydd plant yn gallu ymuno wrth gofio trefn y cynhwysion drewllyd. Dwi’n siŵr y bydden nhw’n heglu hi i’r garej wedyn i wneud cymysgeddau tebyg! Rhieni – watch out!


Stori syml yw hon sy’n osgoi negeseuon moesegol dwys, ac sy'n cynnig rhywbeth ysgafn a doniol yn lle – jest y peth at gyfnod fel hyn! Nadi, tydi’r prif gymeriad ddim yn angel o bell ffordd, ond mae hynny’n rhan o’i apêl. Dwi’n falch bod ‘na gyfres newydd sydd ddim yn cymryd ei hun ormod o ddifri a dwi’n gobeithio y cawn ni gyfle arall i weld pa driciau direidus fydd ganddo dan sylw tro nesaf!


I gloi, dim ond gair o gyngor sydd gen i Ben Llestri - dwi’n meddwl y bydd rhaid iddo wella ei gêm os ‘dio am fod yn giamstar ar chwarae triciau!