Ben Llestri a'r bwced ych-a-fi - Huw Davies

*Scroll down for English*

Gwaith Celf/illustrations: Lowri Roberts


Oed diddordeb/interest age: 3+

Oed darllen/reading age: 5+

“Ti ’di mynd dros ben llestri!” Faint o weithia glywes i’r geiriau yna wrth dyfu i fyny?! A sgwn i faint o rieni sy’ ‘di bod yn arthio’r ‘run peth ar eu plant ‘leni dros y lockdown? Dipyn go lew, dybiwn i!


Clywed ei wraig yn dwrdio un o’u plant wnaeth Huw Davies, yr awdur, ac fe ddaeth cymeriad direidus Ben Llestri i fodolaeth yn fuan wedyn. Heb amheuaeth, mi fuodd y cyfnod clo yn ofnadwy mewn llawer o ffyrdd, ond un peth da a ddaeth o’r cyfnod yw’r ffaith fod nifer o bobl brysur wedi cael cyfle i fod yn greadigol, a rŵan mi ydan ni’n gweld ffrwyth eu llafur. Mi benderfynodd Huw gydweithio â’r arlunydd, Lowri Roberts, ar ôl trafod y syniad am flynyddoedd ac mae ei lluniau ysgafn yn cyfleu’r hiwmor yn dda.