Twll Bach yn y Niwl - Llio Elain Maddocks

*Scroll down for English*


Nofel 'milenial' gyntaf y Gymraeg!

The first novel for Millennials in Welsh!

Genre: #fiction #Millenial / #ffuglen #milenial

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◎◎

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◉◉◉◉◎

Trais, ofn/violence, scary: ◉◉◉◉◎

Iaith gref/language: ◉◉◉◉◎

Rhyw/sex: ◉◉◉◉◉

Hiwmor/humour: ◉◉◉◉◎