O Ddawns i ddawns - Gareth F. Williams

Updated: Mar 5, 2020

*Scroll down for English & comments*


Nofel eironig, agos i’r asgwrn a brathog o ffraeth

Ironic, witty and hard-hitting novel.


♥♥Enillydd Gwobr Tir na n-Og 1991 Award Winner♥♥


Genre: arddegau / teenage

Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◎◎◎◎ Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◎◎◎

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◉◎◎◎◎

Trais, ofn/violence, scary: ◉◎◎◎◎

Iaith gref/language: ◉◎◎◎◎

Rhyw/sex: ◉◉◉◎◎