Miaren a'r Sioe Haf - Che Golden [Addas. Sian Lewis]

*Scroll down for English*


Disgrifiad Gwales Description


Miaren yw merlyn mwyaf drygionus y stablau, a hoff geffyl Sam, ac maen nhw'n gallu cyflawni unrhyw beth gyda'i gilydd, fel tîm. Maen nhw'n deall ei gilydd i'r dim! Ond mae Sam yn torri ei chalon pan fo Miaren yn cael ei rhoi ar werth. A fydd y berthynas glòs sydd rhyngddynt yn ddigon i'w cadw gyda'i gilydd? A Welsh adaptation of Mulberry for Sale. Sam is broken-hearted when she hears her favourite pony Miaren is going to be sold. But Miaren has decided to be very fussy about the home she goes to and sets about causing some serious mischief!


Oed darllen/reading age: 9+

Oed diddordeb/interest age: 9-13

ADOLYGIAD GAN LENA PIERCE, BLWYDDYN 8

YSGOL GLAN CLWYD