Llyfr Glas Nebo - Manon Steffan Ros

*Scroll down for English & comments*


Bywyd yn Nebo, ar ôl 'Y Terfyn.'

Life in Nebo, after 'The End'.


★ Llyfr y Flwyddyn, 2019, Book of the Year ★

❤ Cymraeg gwreiddiol, Welsh original ❤


Genre: Post-apocalyptic dystopian

Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◉◎

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◎◎

Themau trist,anodd/upsetting,tough themes: ◉◉◉◎◎

Trais, ofn/violence, scary: ◉◉◎◎◎

Iaith gref/language: ◉◎◎◎◎

Rhyw/sex: ◉◎◎◎◎