Afallon - Lleucu Roberts

*Scroll down for English & comments*


Gwasg/publisher: Y Lolfa

Cyhoeddwyd/released: 2019

Pris: £6.99

ISBN: 978-1-78461-709-7


Lefel her/challenge level: ❖ ❖ ❖

Iaith heriol, themau aeddfed.

Challenging language, mature themes.


☆ ☆ Cymraeg gwreiddiol - Welsh Original ☆ ☆

Afallon - y nofel olaf yng nghyfres Yma gan Lleucu Roberts. Lle hud yn y gorllewin ydi Ynys Afallon sy’n cael ei gysylltu â chwedlau am y Brenin Arthur. Caiff ei ddisgrifio fel gwlad ieuenctid bythol, gwledda a ffrwythlondeb. Mae’r llyfr yma’n disgrifio rhywle sy’n bopeth ond hynny! Dyma nofel dywyllach na’r ddwy arall yn y gyfres, sy’n cynnwys elfennau sy’n ein hatgoffa o glasuron fel ‘1984’ a ‘Handmaid’s Tale.’