Yr Horwth - Elidir Jones

Updated: Aug 3, 2020

*scroll down for English & to leave comments*


Novel ffantasi epig newydd

New epic fantasy novel


❤Enillydd Llyfr y Flwyddyn 2020 - categori plant a phobl ifanc!❤

❤Winner Book of the Year 2020 - children & young people award❤


Gwasg/publisher: Atebol

Cyhoeddwyd/released: Medi 2019

Lluniau/illustrator: Huw Aaron

ISBN: 978-1-912261-75-8


*CYMRAEG GWREIDDIOL - WELSH ORIGINAL*


Lefel her/challenge level: ❖ ❖ ❖


Ar gyfer darllenwyr da yn eu harddegau sy'n hoffi LOTR

Suitable for strong readers in their teens who like LOTR

Mi oeddwn i’n arfer gofyn i fi fy hun, pam na gafodd The Lord of the Rings gan J.R.R. Tolkein ei addasu i’r Gymraeg? Wel, da’ chi’ gwybod be? Rŵan mae ’na rhywbeth cystal os nad gwell na hyn. Stori ffantasi epig WREIDDIOL yn y Gymraeg i ni’n hunain. Yr Horwth. Dim byd yn erbyn addasiadau, ond dwi’n meddwl fod hi’n well mwynhau rhai llyfrau (yn enwedig rhai mor enwog â LOTR) yn yr iaith wreiddiol, sef Saesneg. Dwi hefyd yn meddwl fod hi’n hynod o bwysig cael cyflenwad da o straeon gwreiddiol Cymraeg. Dwi’n falch o weld bod tuedd at gyhoeddi mwy o’r rhain erbyn heddiw...Nesaf, y lluniau. Mae darluniau Huw Aaron yn gweddu’r llyfr yma i’r dim. Dwi’n hoff iawn o fapiau mewn llyfrau ac mi oni’n gweld fy hun yn cyfeirio’n ôl ato’n aml (er bod y prif fap braidd yn brysur!) Mae ganddo allu i greu cymeriadau larger than life gyda nodweddion wedi’u gorliwio - sy’n gwbl addas i nofel i blant/pobl ifanc. Mae’r llun ar y cychwyn o Borth y Seirff yn gysyniad gwych, ac fel mae Elidir Jones, yr awdur, yn dweud ei hun ar ei wefan blogio f8, mae’r dref yn gyfuniad o Mos Eisley Cantina, Tattoine a theyrnas yr Ewoks, Endor o’r ffilmiau Star Wars. Mae o hyd yn oed yn cyflwyno cysyniadau mwy heriol i mewn, fel annhegwch y class system - gan fod y bobl gyfoethog yn byw yn y top, a’r tlodion ym myd peryglus y gwaelodion...


Rhaid i mi gyfaddef, mae ’na ddarnau o’r nofel mymryn yn ddryslyd. Dwi’m yn siŵr os mai’r nifer o gymeriadau, y gwahanol leoliadau ynteu’r stori o fewn stori sy’n achosi hyn. Er bod rhaid i mi ail-ddarllen rhai darnau, mi oedd o werth o, ac mae 'na payoff unwaith mae’r nofel yn cychwyn yn iawn. Nofel ddigon gyffrous sy’n dod a grŵp (random) o gymeriadau at ei gilydd er mwyn brwydro’r.... you guessed it... ..Horwth. Ydi’n deg i mi ei alw’n ddraig? Yn sicr mae’n fy atgoffa o Smaug, o’r llyfr/ffilm The Hobbit. A dweud y gwir, mae’r antur yn adlewyrchu elfennau o gwest yr Hobbit. (dim byd yn bod gyda benthyg ac addasu syniadau, gyda llaw!)Mae’r stori’n dechrau gyda Ffion, cymeriad ifanc yn dod i bentref Copa Coch a darganfod fod y lle oedd unwaith yn byrlymu wedi’i losgi’n ulw. Mae hi’n dechrau siarad gyda’r unig drigolyn, Orig, y tafarnwr. Dyma ble mae’r stori’n cychwyn...