Y Goron yn y Chwarel - Myrddin ap Dafydd

*Scroll down for English & comments*


Antur a chyfrinachau yn y chwarel...

Discover both adventure and secrets in the quarry...


Genre: ffuglen hanesyddol, Ail Ryfel Byd, chwareli / Historical fiction, WWII, Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◉ Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉Themau trist,anodd/upsetting, tough themes:◎◎◎◎ Trais, ofn/violence, scary:◎◎◎◎ Iaith gref/language: ◎◎◎◎ Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎ Hiwmor/humour: ◉◉◎◎◎ Her darllen/reading difficulty: ◉◉◉◉◉ Dyfarniad/Rating: ★★★★☆