Y Diffeithwch Du ~ Bethan Gwanas (Y Melanai)

*Scroll down for English & to leave comments*


"Ffantasi ac antur. Brwydr i oroesi mewn tir estron."

"Fantasy adventure. A battle for survival in strange lands."


Gwasg: Y Lolfa

Cyhoeddwyd: 2018

ISBN: 978-1784616526

*Gwreiddiol Cymraeg ~ Welsh Original*


Lefel: ❖ ❖ ❖


Iaith lafar, naturiol. Hawdd i'w ddarllen. (addas i ddysgwyr da)

Spoken Welsh, easy to read. Suitable for learners.

Genre: #antur #ffantasi #dyfodol #adventure #fantasy #future

Wel, roeddwn i’n ysu i gael cychwyn Y Diffeithwch Du, sef ail nofel Bethan Gwanas yn y drioleg hynod o boblogaidd, Y Melanai. Roedd y nofel gyntaf yn ddigon clyfar i orffen ar cliffhanger fawr. Mae’r llyfr nesaf yn ail gydio’n syth, eiliadau wedi i ni weld y cymeriadau diwethaf.Yn gyfrwys iawn, mae’r awdur yn llwyddo i integreiddio crynodeb o’r antur hyd yma ar ddechrau’r stori er mwyn ein hatgoffa, ond mae’n digwydd mewn ffordd gwbl naturiol. Mae hynny’n golygu nad oes raid darllen y llyfr gyntaf (ond mi fyddwn i’n argymell i chi wneud!)


Does dim angen i’r llyfr yma ein cyflwyno i’r cymeriadau, achos mae’r gwaith caled yma wedi ei wneud yn barod. Gall y llyfr yma fynd yn syth at y cyffro, wedi i Efa a’i chriw ddianc o Melania. Yn wir, er bod 'na gyfeiriadau tuag at eu mamwlad, nid ydym yn clywed mwy am drigolion Melania wedi’r seremoni fynd o chwith. Dwi’n ffeindio fy hun ar dân eisiau gweld ymateb y Frenhines wedi iddi sylweddoli fod ei merch wedi gwneud runner! Dwi’n siŵr bydd y pwynt yma’n cael sylw yn y drydedd nofel.


</