Tim [Y Pump] - Elgan Rhys gyda Tomos Jones

Updated: Aug 9

*scroll down for English - English to follow soon*

Oed diddordeb/interest age: 14+ (KS3/4)

Oed darllen/reading age: 14+

Rhybydd cynnwys: Yn ogystal â themâu ac iaith gref a all beri gofid i rai, ceir cyfeiriadau at orbryder, hunananafu ac ymosod corfforol yn y nofel hon.


Content warning: mature themes and language, and reference to some topics that could cause distress for some.