Kaiser y Trenyrs - Pryderi Gwyn Jones

*Scroll down for English*


Genre: #ffuglen #arddegau #ysgafn #doniol / #fiction #teens #light #humour


Oed darllen/reading age: 11+

Oed diddordeb/interest age: 11+

★Cymraeg gwreiddiol / Welsh Original ★

Lluniau/illustrations: Huw Richards


Wedi mwynhau Brenin y Trenyrs 1?

Ffansi clywed mwy am un o gwmnïau chwaraeon mwya’r byd?

Am wybod sut gafodd BYT cheeky snog ar fws yn Nuremberg?

Os felly... darllenwch Kaiser y Trenyrs!


Ar ôl gorffen a mwynhau’r llyfr cyntaf yn y gyfres, Brenin y Trenyrs, roeddwn i’n meddwl fod stori’r bachgen wedi darfod, a nes i ddim rhagweld sequel i ddweud y gwir. Ond, wrth i’r ail gyfrol gael ei chyhoeddi, mi oeddwn i’n fwy na bodlon i fentro unwaith eto i fyd y boi sy’n caru trenyrs mwy nag unrhyw un arall ar y blaned!


O safbwynt athro, (boring, dwi'n gwbod) dwi’n falch o weld yr ail nofel yn cael ei chyhoeddi gan ei bod hi’r math o lyfr ysgafn fydd yn apelio at fechgyn yn yr arddegau cynnar – ystod oedran lle mae ’na fylchau mawr i fod yn onest. Dwi’n clywed dro ar ôl tro am bobl ifanc (ond yn enwedig hogia) sy’n rhoi’r gorau i ddarllen tua’r oedran lle maen nhw’n symud i’r ysgol uwchradd, felly mae’n HANFODOL ein bod ni’n cadw nhw’n darllen – ac yn gwneud hynny yn y Gymraeg.


Does ’na ddim penodau yn y llyfr yma fel y cyfryw, ond yn hytrach, mae’n cael ei rannu’n bytiau manageable o dan is-benawdau doniol. Mae hyn yn beth da, achos does ’na neb yn licio penodau gwirion o hir nagoes... ddim go iawn!


Un o fy hoff olygfeydd yn y llyfr ydi’r un yn y gym. Wrth ddarllen, mi ges i fy atgoffa’n syth o fy mhrofiadau cynnar anffodus wrth fentro mewn i un am y tro cyntaf!