Hapus/Happy - Emma Dodd [addas. Ceri Wyn Jones]

*Scroll down for English*

Disgrifiad Gwales/Gwales Description


Dwi'n gwybod dy fod ti'n hapus pan wyt ti'n fy neffro â chân. Dwi'n gwybod dy fod ti'n hapus pan wyt ti am sboncio mor lân. Beth sy'n gwneud un gwdi-hŵ yn hapusach na hapus? Wel, cwtsho a sibrwd 'Rwy'n dy garu.' Addasiad Ceri Wyn Jones o destun annwyl Emma Dodd a ddarluniwyd yn swynol ganddi.


I know that you are happy when you wake me with a song. I know that you are happy when you hop and skip along. What makes one little owl happiest of all? Why, when he cuddles close and whispers, I love you. A Welsh adaptation by Ceri Wyn Jones of Emma Dodd's text which she has charmingly illustrated.


Oed diddordeb/interest age: 1-5