Cadi Goch a'r Ysgol Swynion - Simon Rodway

*Scroll down for English*

Genre: #ffuglen #hudalledrith #ffantasi / #fiction #magic #fanatsy

GWREIDDIOL CYMRAEG ~ WELSH ORIGINAL


Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◉◎◎◎◎

Trais, ofn/violence, scary: ◉◉◎◎◎

Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎

Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎

Hiwmor/humour:◉◉◎◎◎


Oed darllen/reading age: 10+

Oed diddordeb/interest age: 7-14

Her darllen/reading difficulty: ◉◉◉◎◎