Y Pwll - Nicola Davies

*Scroll down for English*

"Llyfr hardd iawn am gariad a cholled."

"Beautiful book about love and loss."

Genre: #ffuglen #galar #marwolaeth #natur / #ficition #death #bereavement #nature

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◎◎

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◉◉◉◉◎

Trais, ofn/violence, scary: ◉◎◎◎◎

Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎

Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎

Hiwmor/humour: ◎◎◎◎◎

Her darllen/reading difficulty:: ◉◉◉◎◎


Addaswyd gan/adapted by: Mary Jones

Lluniau/illustrations: Cathy Fisher


Oed diddordeb/interest age: 5+

Oed darllen/reading age: 7+


Themau sensitif (marwolaeth) - awgrymir disgresiwn

Sensitive themes (death) - discretion advised

Fe gawson ni newyddion da’r mis yma, wrth i Lywodraeth Cymru a’r Cyngor Llyfrau gyhoeddi cynllun newydd i gefnogi iechyd a lles plant. Ariannir pecyn o 41 o lyfrau, wedi eu dewis gan arbenigwyr, sy’n helpu athrawon i drafod materion iechyd a lles yn well. Bydd y llyfrau ar gael yn Gymraeg a’r Saesneg gydag adnoddau i gyd-fynd. Gwych!Darllenwch y datganiad i’r wasg yma:

https://llyfrau.cymru/cynllun-iechyd-da/


Dyma’r catalog llawn sy’n rhestru llyfrau fesul thema yma:

Taflen-Iechyd-Da-Flyer
.pdf
Download PDF • 6.01MB
<