Y Gwningen a'r Arth: Beth yn y byd? - Julian Gough a Jim Field

*Scroll down for English*


“Dylai hwn ddod yn glasur modern. Beiddgar, difyr a doniol.” EOIN COLFERAddasiad Cymraeg/Welsh adaptation: Mari Lisa


Oed diddordeb/interest age: 5-9

Oed darllen/reading age: 6-9


Os ddarllenoch chi fy adolygiad o’r llyfr cyntaf [yma] mi fyddwch chi’n gwybod pa mor impressed o’n i gyda'r gyfrol gyntaf, ac wrth reswm felly, roedd gen i obeithion mawr am yr ail lyfr, Y Gwningen a’r Arth: Beth yn y Byd?


Be ti’n feddwl o’r llyfr ’llu?

Mae’r gyfres, sy’n bartneriaeth dda rhwng yr awdur, Julian Gough, a’r arlunydd, Jim Field, yn pontio rhwng llyfrau llun a llyfrau pennod - perffaith ar gyfer darllenwyr newydd (6-8 oed). Er ei fod yn fach o ran maint, dyma lyfr sylweddol gyda bron i 100 o dudalennau felly oes, mae ’na dipyn go lew o waith darllen yma!

Mae’r ffont yn fras ac yn hawdd i’w ddarllen, ac mae’r tudalennau’n drwchus ac o ansawdd da; dydi inc y dudalen flaenorol ddim yn dangos drwy’r papur (pethau bach, ond pwysig, credwch chi fi!).


Welsoch chi ’rioed lyfr plant gyda gwaith celf mor anhygoel a thrawiadol? Er mod i’n gwybod y nesa peth at ddim am dynnu llun (dim clem pa ddulliau mae o’n eu defnyddio, sori) dwi’n gwybod digon i ddweud: os faswn i’n ’sgwennu llyfr i blant, faswn i’n gofyn i Jim Field wneud y lluniau!


Waw! Ma'r defnydd o lwyd, gwyn a gwyrdd yn unig yn effeithiol

Be sy’n digwydd yn y stori ’ta?

Tydi Cwningen ddim wedi newid llawer ers y llyfr cyntaf, ac unwaith eto mae’n deffro mewn hwyliau drwg. Ar ôl ffeindio uninvited guest yn ei gartref, mae sŵn byddarol cnocell y coed yn ei wylltio’n fwy. Diolch byth fod Arth, ei ffrind doeth, o gwmpas i helpu i dawelu’r dyfroedd. I fyny yng nghanghennau'r coed, llwydda Arth i ddangos i Cwningen sut i weld pethau mewn ffordd wahanol ac i sylweddoli fod y byd yn fwy na fo a’i broblemau. A fydd o’n gwrando ar gyngor ei ffrind...?!


Be oeddet ti’n licio am y stori?

Mae’n amlwg fod Cwningen yn cael trafferth rheoli ei deimladau, ac mae ganddo broblem â’i dymer sy’n achosi iddo geisio brifo pobl eraill ar brydiau. Gyda help ei ffrindiau, daw i sylweddoli nad yw bod yn flin yn gwneud iddo deimlo’n well.