Y Gwningen a'r Arth: Arferion Od Cwningod - Julian Gough

*Scroll down for English & comments*


Stori ddoniol am gyfeillgarwch annisgwyl!

Funny story about an unusual friendship!


Gwasg/publisher: Atebol

Cyhoeddwyd/released: 2019

Addasiad: Mari George

Pris: £6.99

ISBN: 978-1-912261-97-0


Lefel her/challenge level: ❖ ❖

Pan welais i’r llyfr yma am y tro cyntaf, roeddwn i’n meddwl mai llyfr plant arferol fyddai hwn. Roeddwn i’n hollol anghywir!