Y Gwningen a'r Arth: Arferion Od Cwningod - Julian Gough

*Scroll down for English & comments*


Stori ddoniol am gyfeillgarwch annisgwyl!

Funny story about an unusual friendship!


Gwasg/publisher: Atebol

Cyhoeddwyd/released: 2019

Addasiad: Mari George

Pris: £6.99

ISBN: 978-1-912261-97-0


Lefel her/challenge level: ❖ ❖

Pan welais i’r llyfr yma am y tro cyntaf, roeddwn i’n meddwl mai llyfr plant arferol fyddai hwn. Roeddwn i’n hollol anghywir!Mae stori draddodiadol am arth a chwningen yn cael twist gwbl fodern yn y llyfr yma. Mae yna erthygl ddiddorol iawn yn sôn am sut a pham aeth yr awdur ati i ysgrifennu’r stori: .......... <https://www.theguardian.com/childrens-books-site/2016/mar/24/julian-gough-i-wanted-to-mash-up-winnie-the-pooh-and-david-attenborough>. Roedd wedi cael llond bol ar lyfrau plant boring, ac aeth ati i ‘sgwennu un gwell! Dwi’n hoff o’r ffaith fod y prif gymeriad yn ferch - rhywbeth annisgwyl.


Mae’r arth yn cael ei deffro o’i gaeafgwsg oherwydd bod 'na leidr sy’n dwyn ei bwyd yn sefyll ar ei thrwyn. Mae’r arth yn hynod o optimistaidd a does dim byd yn mynd i’w digalonni. Wrth fentro allan a gweld yr eira, mae hi’n penderfynu gwneud y gorau o’r sefyllfa ac adeiladu dyn eira.Mae’r gwningen yn ymddangos - creadur digon sarrug a does ganddo fawr o fynadd gyda’r arth. Er hyn, mae o’n gwningen wybodus iawn ac yn gwybod llawer am ddisgyrchiant, eirlithradau ac arferion bwyta cwningod. Dyma ddarn amusing o’r nofel sy’n trafod (mewn cryn fanylder) y ffaith fod cwningod angen bwyta eu bwyd ddwywaith. Ydyn, maen nhw’n bwyta eu pŵ eu hunain!! Bydd plant wrth ei bodd gyda’r darn yma, ac yn dysgu ffeithiau gwyddonol newydd ‘run pryd!Mae ein cwningen gelwyddog yn teimlo braidd yn euog am ddwyn bwyd yr arth, felly mae’n rhoi moronen iddi! Ond dim ond un llipa, du, wedi pydru!

Wrth i’r stori fynd yn ei flaen, mae’r arth yn amyneddgar ac yn gyfeillgar, ond mae’r gwningen yn swta, yn feirniadol ac yn gystadleuol! Dim yn ffrind da iawn o gwbl! Pan mae blaidd yn ymddangos ac yn ffans