Y Gofod

Updated: Feb 14, 2020

*Scroll down for English & comments*


Llyfr ffeithiau lliwgar, syml am y gofod.

Colourful, simple fact book about space.


Genre: Ffeithiol/factual

Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◉◉

Negeseuon positif/positive messages: ◎◎◎◎◎

Themau trist,anodd/upsetting,tough themes: ◎◎◎◎◎

Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎◎

Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎

Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎

Her darllen/reading difficulty:: ◉◉◉◎◎

Dyfarniad/verdict: ★ ★ ★ ☆ ☆ <