Rygbi

Updated: Nov 28, 2020

*Scroll Down for English & to leave comments*


Byrstio gyda ffeithiau am y bêl hirgrwn.

Bursting with facts about the oval ball!


Llyfr y Mis i Blant: Medi 2019♥

♥Book of the Months: September 2019 ♥

Genre: #ffeithiol #chwaraeon #rygbi / #nonfiction #factbook #sports #rugby

Gwasg/publisher: Rily

Cyhoeddwyd/released: 2019

Addasiad/adaptation: Sioned Lleinau

ISBN: 9781849674393

Pris: £9.99

Addasiad o Saesneg. Welsh adaptation.

Dwi’n rhagweld y bydd hwn yn bresant Nadolig poblogaidd iawn mewn sawl cartref ‘lenni! Cyfieithiad o’r llyfr Saesneg ‘Rugby’ ydi hwn, gan y cyhoeddwr ‘DK’. Roeddwn i wrth fy modd gyda’r llyfrau yma wrth dyfu i fyny. Dwi’n cyfaddef - doeddwn i ddim wir yn un am ddarllen. ‘Typical hogyn’ oedd rhai yn deud. Ond roedd hyn yn hollol anghywir - ac yn niweidiol braidd! Y gwir ydi, ddim yn keen ar lyfrau ffuglen, stori oeddwn i a heb ffeindio’r math o lyfrau roeddwn i angen. Rhowch i mi lyfr ffeithiol a ro ni wrth fy modd yn ei ddarllen am oriau! Os ‘da chi’n rhywun, boed fachgen neu’n ferch, sydd ddim wedi bod yn darllen rhyw lawer- rhowch rest i’r xbox a thrïwch lyfr ffeithiau a gwybodaeth fel hon. Dwi’n gobeithio y bydd ‘Rily’ yn cyfieithu mwy o lyfrau gwybodaeth fel hyn. Mae’r llyfr yn byrstio gyda ffeithiau diddorol ac mae’n siŵr o’ch gwneud yn mini-expert ar y pwnc.Mae rygbi’n hynod o boblogaidd yng Nghymru! Dwi’m yn meddwl y gallaf fynd mor bell a dweud fod o’n curo pêl-droed, ond yn sicr mae ‘na lwyth o blant, pobl ifanc ac oedolion yn caru chwarae a gwylio’r bel hirgrwn. Meddyliwch am y cyffro cyn gem Cymru v Lloegr yn ystod Pencampwriaeth y Chwe Gwlad, neu wrth i Gymru wneud yn dda yng Nghwpan y Byd 2019!


Mae’r llyfr yma’n lliwgar, ac yn bwysicach na hynny, yn llawn ffeithiau byr wedi eu rhannu’n effeithiol drwy’r llyfr. Hynny ydi, mae’n cynnwys llwyth o ffeithiau, ond eto, maen nhw’n hawdd iawn eu darllen. Mae’r tudalen gynnwys yn le da ar gyfer edrych beth sydd yn y llyfr.Mae ‘na hanes am sut y Dechreuodd y gêm, gwahaniaethau rhwng rygbi undeb a rygbi cynghrair, gwybodaeth am safle’r chwaraewyr, enwogion y gêm, rygbi rhyngwladol, gwybodaeth am gystadlaethau a gemau hanesyddol bwysig….mae’r rhestr yn parhau!!!


Os da chi fel fi, yn drysu weithiau gyda rhai o reolau’r gêm - mae’r llyfr yma’n berffaith i chi. Mae ‘na ddarn cyfan yn esbonio pwrpas pob rôl, sut i chwarae a sut i hyd yn oed dal, gafael a phasio’r bel! Yn bersonol, gan fy mod i’n tueddu i ddefnyddio termau Saesneg y gêm, mi fyddwn i wedi hoffi gweld y geiriau Saesneg wrth ymyl y termau Cymraeg i helpu, ond barn bersonol ydi hon!