top of page

Pam? - Luned Aaron a Huw Aaron

*For English review, please use language toggle switch on website*

Oed diddordeb: dan 7

Oed darllen: 5+

 

Chwilio am lyfr amser stori sy’n mynd i ‘neud i chi giglo?


Luned a Huw Aaron strike again! Mae’n edrych fel bod y cwpwl yma’n cael blwyddyn a hanner ‘lenni! Rhwng cyhoeddi dwn im faint o lyfrau a gweld gwasg Broga’n mynd o nerth i nerth, dwi’n siŵr eu bod nhw’n bobl prysur iawn! Ond mae hynny’n beth da iawn i chi a fi achos nhw sy’n gwneud y gwaith, tra ein bod ni, y darllenwyr, yn cael eistedd yn ôl a mwynhau ffrwyth eu llafur.


Y tro hwn, maent yn cyhoeddi llyfr i blant ifanc gyda gwasg Y Lolfa. Mae’r unigolyn ar y clawr yn edrych fel sut dwi’n teimlo heddiw (a hithau’n fore Llun) a’r pwnc sydd dan sylw yw un o hoff eiriau pob plentyn - “pam?”


Mi fydd y rheiny ohonoch sy’n deilo â phlant yn gyfarwydd iawn gyda’r cwestiwn yma, a dwi’n siŵr bod amryw i riant wedi cael eu gyrru o’u co’ wrth glywed y gair yn cael ei ailadrodd dro ar ôl tro...

Mae’r llyfr ar ffurf penillion bach doniol sy’n odli, o safbwynt y prif gymeriad wrth iddo gwestiynu pam na chaiff o wneud fel y mynnai, fel yfad coca cola neu dormentio ei chwaer fach hefo trychfilod! Ond er yr holl holi ac achwyn ‘pam na cha ‘i...?’ yr un yw’r ateb bob tro gan y rhieni – NA! NO WÊ! Tydi bywyd mor annheg - yr hen oedolion diflas na’n sbwylio’r hwyl i gyd ynte!

Wir i chi, chewch chi neb mwy gonest a di-flewyn ar dafod na phlant, ac mi oni’n giglo wrth feddwl am y plentyn bach oedd bron a marw isio dweud bob math o bethau am ben ôl anferth ei fodryb (cyn cael ei stopio gan ei riant!) Dwi’n siŵr bod nifer o rieni hefo profiadau embarassing, lle mae’r plant wedi dweud rhywbeth inappropriate, fel yr adeg ‘na nesh i ‘outio’ nain am wneud soup paced a thrio’i basio fo ffwrdd fel sŵp cartref, a hynny o flaen y Gweinidog! Wps!


Mae ‘na lot o lyfrau lluniau doniol ar gael, ond mae nifer ohonynt yn addasiadau, tra bod rhai gwreiddiol Cymraeg yn brinnach. Dwi fatha broken record, ond maisho mwy o lyfrau ysgafn, doniol, llai serious! Rhain ydi’r llyfra bydd plant yn gofyn am gael eu darllen a’u hail ddarllen dro ar ôl tro.

Llyfr digri iawn sydd yma a dwi’n gwybod bydd ‘na lot o biffian chwerthin wrth ddarllen ‘Pam?’ a bydd yn ffefryn mewn sawl tŷ dwi’n siŵr. Mi fasa hwn yn gwneud darn adrodd steddfod da iawn!
 

Gwasg: Y Lolfa

Cyhoeddwyd: Awst 2021

Pris: £4.99

ISBN: 9781800990562

 

56 views0 comments

Kommentare


bottom of page