O'r Tywyllwch - Mair Wynn Hughes

*Scroll down for English*


Mae'r byd yn poethi. Sut mae dynolryw am oroesi?

The world is warming. How will mankind survive?

Genre: #ffuglen #dystopaidd #Gwyddonias / #fiction #dystopian #Scifi

Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◉◎

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◎◎

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◉◉◎◎◎

Trais, ofn/violence, scary: ◉◉◉◎◎

Iaith gref/language: ◎◎◎◎◎

Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎

Hiwmor/humour: ◎◎◎◎◎

Her darllen/reading difficulty:: ◉◉◉◎◎