Mae gan Bawb Ofidiau / Everybody Worries - Jon Burgerman [addas. Llinos Dafydd]

*Scroll down for English*


Ffordd hwyl, lliwgar o drafod pryderon â phlant ifanc.

A fun, colourful way of discussing worries and stress with children.

Dyma fideo o'r e-lyfr yn cael ei ddarllen i chi gael blas. Diolch Rily!

Here's a video of the e-book being read for you to get a peak. Thanks Rily!