Hwdi - Gareth F. Williams

*Scroll down for English & comments*


Mae rhywun - neu rhywbeth - yn ei dilyn.

Someone - or something - is following her.


Gwasg: Y Lolfa

Cyhoeddwyd/released: 2013, 2017

Pris: £4.95

ISBN: 978-1-84771-680-4


Lefel her/challenge level: ❖ ❖

❗ Darnau ofnus, some scary parts


☆ ☆ Cymraeg gwreiddiol - Welsh original ☆ ☆

Heb os, y diweddar Gareth F. Williams yw fy hoff awdur Cymraeg hyd yma. Dwi’n gweithio fy ffordd drwy ei lyfrau ac mae gen i dipyn o ffordd i fynd! Yn wreiddiol, cafodd Hwdi ei ryddhau yn 2013 ond dwi’n falch o weld y cafodd y gyfres Mellt (nofelau cyffrous wedi eu hanelu at ddarllenwyr 11-14 oed) ei hail rhyddhau yn 2017.Os nad yw’r clawr wedi gwneud hi’n hollol amlwg i chi – llyfr arswyd pur yw Hwdi a dim byd arall. Dwi o’r farn fod cael eich dychryn yn beth da – hyd yn oed i blant – ac mae’r llyfr yma’n sicr yn gwneud hynny. Tydi’r awdur ddim wedi dal dim yn ôl. Ydych chi erioed wedi clywed am y ffilm The Grudge? Dwi’n dweud dim mwy…


Mae Lois Evans, sy’n bymtheg oed, wedi symud i’r pentref gyda’i Mam, Buddug, ar ôl i’w rhieni wahanu. Mae Mam Lois wedi troi at y gwin ers iddi golli ei busnes, ei bywoliaeth, a’i phriodas ar yr yn pryd. Mae yfed Buddug yn creu problem rhwng y Fam a’r Ferch. Dwi’n hoff o’r ffordd mae’r awdur yn plethu themâu cyfarwydd fel ysgaru a trio ffitio i mewn yn yr ysgol i mewn i nofel arswyd. Dwi’n siŵr fydd nifer o ddarllenwyr yn gallu uniaethu gyda Lois, sydd yng nghanol y ffraeo. Mae rhai o’r cyfeiriadau poblogaidd yn y nofel yn dechrau dangos eu hoed (e.e. Twilight) ond nid yw hyn yn amharu ar y stori.


Gan mai hi yw’r “hogan newydd” mae Lois yn ffeindio hi’n anodd gwneud ffrindiau yn yr ysgol, ac mae Siân, Ifan a Marc yn tueddu i feddwl ei bod hi chydig bach yn weird oherwydd ei hymddygiad od. Cafodd hi ei gweld yn cerdded yn frysiog gan edrych o’i chwmpas fel petai rhywun – neu rhywbeth – yn ei dilyn.


Darnau creepy iawn. Novel is full of general creepiness like this.