Gwennol - Sonia Edwards

*Scroll down for English*


Dwy ferch gyda stori ryfeddol...

Two girls with an extraordinary tale...

Genre: #ffuglen #arddegau / #teen #fiction

Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◉◎

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◎◎

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◉◉◉◎◎

Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎◎

Iaith gref/language: ◉◎◎◎◎

Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎

Hiwmor/humour: ◉◉◎◎◎