Gwennol - Sonia Edwards

*Scroll down for English*


Dwy ferch gyda stori ryfeddol...

Two girls with an extraordinary tale...

Genre: #ffuglen #arddegau / #teen #fiction

Gwerth addysgiadol/educational value: ◉◉◉◉◎

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◎◎

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◉◉◉◎◎

Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎◎

Iaith gref/language: ◉◎◎◎◎

Rhyw/sex: ◎◎◎◎◎

Hiwmor/humour: ◉◉◎◎◎

Her darllen/reading difficulty: ◉◉◉◎◎

Oed darged/target age: 11-14


ADOLYGIAD GAN DR LLIO MAI HUGHES

REVIEW BY DR LLIO MAI HUGHES

Nofel sydd wedi ei hanelu ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau cynnar yw Gwennol. Dywed y broliant ar y cefn ei bod yn nofel afaelgar, ac mae hynny’n bendant yn wir gan nad oeddwn i’n gallu ei rhoi i lawr!


Stori am ddwy ferch 13 oed yw hon, sef Eldra ac Yvonne. Mae diwrnod Eldra yn yr ysgol yn mynd o ddrwg i waeth. Oes, mae ganddi wers Addysg Gorfforol, ond nid dyna ydi darn gwaethaf y diwrnod o bell ffordd. Yn eistedd ar ei phen ei hun yn yr ystafell ddosbarth ar ôl y wers Gymraeg mae’r dagrau’n dechrau llifo, hyd nes y daw Yvonne i’r golwg. Dyma ddiwrnod cyntaf Yvonne yn ei hysgol newydd, a tydi hithau ddim yn cael diwrnod da iawn chwaith. Tydi Eldra ddim yn rhy siŵr o’r hogan newydd i ddechrau, mae hi’n union fel Mandy Price, yn llawn hyder ac yn dweud wrthi beth i’w wneud. Mae gan Eldra ei hofn hi braidd. Yn ystod gwers ola’r dydd, y wers Ffrangeg, mae Yvonne yn dechrau deall beth sydd wedi digwydd i Eldra. Er mai newydd ei chyfarfod mae hi, mae rhywbeth yn dweud wrth Yvonne y dylai ei helpu. Cyn hynny, wrth iddi ffrwydro yng nghanol y wers Ffrangeg, daw’r dosbarth a Miss Meredydd i ddeall mwy am Yvonne hefyd.Mae Eldra’n dechrau newid ei meddwl am yr hogan newydd. Tydi hi ddim fel Mandy. Mae Eldra’n teimlo’n gartrefol ac yn