Genod Gwych a Merched Medrus - Medi Jones-Jackson

Updated: Mar 8

*Scroll down for English & comments*


Hanes 14 o ferched rhyfeddol!

The stories of 14 remarkable women!


Rhestr fer Gwobr Tir na n-Og 2020 / Shortlisted for the Tir na n-Og Award 2020

Rhest fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn: Plant a phobl ifanc 2020 /

Shortlisted for Children & Young People's Book of the Year 2020Genre: #ffeithiol #ysbrydoli #merched / #nonfiction #inspirational #women

Negeseuon positif/positive messages: ◉◉◉◉◉

Themau trist,anodd/upsetting, tough themes: ◎◎◎◎◎

Trais, ofn/violence, scary: ◎◎◎◎◎

Iaith gref/language: ◎◎◎◎

Rhyw/sex: ◎◎◎◎

Hiwmor/humour: ◎◎◎◎◎

Her darllen/reading difficulty:: ◉◉◉◎◎

Dyfarniad/Rating: ★★★★★


Gan y Cyngor Llyfrau Cymru

Dyma lyfr ysbrydoledig ar gyfer pob merch gan Medi Jones-Jackson ar gyfer Y Lolfa. Dwi’n falch iawn fod y wasg wedi cydnabod cyfraniad aruthrol merched i’n bywydau – ac mae’n anhygoel meddwl fod cymaint o’r rhain, sydd wedi siapio’r byd, yn rhannu rhyw gysylltiad â Chymru.

Mae’r llyfr yn canolbwyntio ar bedair ar ddeg [14] o ferched arbennig sydd wedi cyfrannu at feysydd di-ri fel mathemateg, chwaraeon, meddygaeth, llenyddiaeth, ffasiwn, busnes a mwy! Mae’r ystod eang o ferched, rhai’n hanesyddol a rhai mwy diweddar, yn sicrhau y bydd rhywbeth at ddant pawb.


Caiff pob merch dudalen ddwbl sy’n BYRLYMU â ffeithiau diddorol o bob math, wedi eu cyflwyno mewn ffordd hynod o effeithiol. Mae llyfrau heddiw yn edrych mor atyniadol o gymharu â rhai ers talwm, ond mae’r llyfr yma’n gwthio’r ffiniau ac yn mynd â phethau i lefel arall. Mae gwaith dylunio Dyfan Williams a lluniau modern Telor Gwyn yn ffantastig ac yn gweddu’r llyfr i’r dim. Dwi’n falch fod cymaint o sylw wedi cael ei roi at y dyluniad - maen hynod o drawiadol a chyffrous!